ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณหรือโครงการอาสาพัฒนา


 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

   โรงเรียนบ้านโชคดี ตั้งอยู่ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 129 คน ครู 8 คน เปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ.2540  อาคารเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นอาคารที่สร้างจากการบริจาคทั้งสิ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากทางราชการ แต่งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอในการจัดสรรเพื่อนำมาดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำให้พร้อมใช้งาน ปัจจุบันโรงเรียนมีสิ่งที่ต้องการดำเนินการ แต่ยังขาดงบประมาณ มีดังนี้
1.ซ่อมบำรุงการเดินสายไฟภายในอาคารเรียนหลังแรก ซึ่ง มีการดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2540 แล้วยังไม่มีการซ่อมบำรุง
2.ปรับปรุงพื้นโรงอาหารและจัดทำที่ล้างภาชนะให้ถูกสุขลักษณะ
3. ปรับปรุงฐานเสาธงและฐานประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
4. ปรับปรุงพื้นห้องน้ำ และประตูห้องน้ำ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปรับปรุงห้องน้ำของนักเรียนอนุบาล
5. สร้างบ้านพักครู เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีบ้านพักครู ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครูที่เป็นต่างจังหวัดและไม่ใช่คนในพื้นที่ ทำให้ไม่มีบ้านพัก 
 โรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนในการดำเนินการ หรือหน่วยงาน จิตอาสาใดๆต้องการจัดกิจกรรม ทำค่ายเข้ามาพัฒนาโรงเรียน สามารถติดต่อผ่านทางเพจ โรงเรียนบ้านโชคดี หรือติดต่อโดยตรงที่ นางสุวรรณี เชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
Facebook: nunee benja 
E-mail : nunee_benja@hotmail.com
หรือ 084-9465939


ผู้ตั้งกระทู้ ผอ.สุวรรณี เชยสมบัติ :: วันที่ลงประกาศ 2017-06-17 15:15:11


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 โรงเรียนของหนู