ReadyPlanet.com


โรงเรียนบ้านหนองออขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสถานศึกษา


 ด้วยโรงเรียนบ้านหนองออ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

           ที่อยู่  โรงเรียนบ้านหนองออ ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  33230

 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 ถึง ป.6 มีนักเรียน 80 คน ครูประจำการ 4 คน ผู้บริหาร 1 คน พนักงานราชการ 1 คน  ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2483  รวมเวลา 77 ปี แล้ว  จนขณะนี้ทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่จะพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ   ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใจบุญ ร่วมบริจาค เพื่อพัฒนาสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน  ดังนี้

               1. หนังสืออ่านนอกเวลา อ่านเสริมบทเรียน คู่มือเตรียมสอบต่างๆ

               2. ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้หนังสือ สำหรับห้องสมุด

               3. อุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

               4. สีน้ำ  สีน้ำมัน สีต่าง ๆ สำหรับ ทำสนาม BBL  

               5. อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาและอุปกรณ์การเรียน

               6. งบประมาณหรือกิจกรรมสร้างรั้วโรงเรียน

               7. งบประมาณหรือกิจกรรมสร้างห้องน้ำเพื่อนักเรียน ซึ่งมีไม่เพียงพอ

               8. งบประมาณหรือกิจกรรมซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม

               9. ทางโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ งบสนันสนุนการจ้างครูให้ครบชั้น โดยเฉพาะครูวิชาเอกคณิตศาตร์ ภาษาไทย และ ปฐมวัย เดือนละ 5,000-6,000 บาท ( 1 ปี คิดเป็น 50,000 - 60,000 บาท) เพื่อพัฒนา ให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น และงบประมาณสำหรับจ้างครูอัตราจ้างให้ครบชั้น

 โรงเรียนบ้านหนองออจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตามที่เห็นสมควรและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่

                ธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสะเกษ

          ชื่อบัญชี   โรงเรียนบ้านหนองออ   บัญชีเลขที่   311-3-22044-0

         ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                                           นายสำราญ  สมบูรณ์ 

                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะบริจาคและรับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาติดต่อ

 ผู้อำนวยการ    : ๐๘๑๐๖๒๐๑๔๒ 

                    : ๐๙๕๖๒๑๒๔๒๕

 email : samran.som@hotmail.comผู้ตั้งกระทู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ :: วันที่ลงประกาศ 2017-12-06 14:13:06


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 โรงเรียนของหนู