ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียน


 เรียน  ท่านผูู้มีจิตเมตตาทุกท่าน

            โรงเรียนหนองหัวช้าง ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน 43 คน  ครู 2 คน (เป็นโรงเรียนชายขอบอำเภอ ห่างจากตัวอำเภอ 40 กิโลเมตร) เด็กนักเรียนมีฐานะยากยน ครอบครัวอย่าร้าง อาศัยอยู่กับตายายที่อายุมาก อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ทำให้นักเรียนขาดแคลน จึงขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้

            - อุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา
            - หนังสือเสริมความรู้ แบบฝึกหัด
            - ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนท่ียากจน

ทางโรงเรียนขอเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือนักเรียน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน

ติดต่อประสานงาน นายสุนัน  ผลรักษา ผอ.รร. 0892743533 idline 0892743533ผู้ตั้งกระทู้ สุนัน ผลรักษา (ืnunsunun-at-hotmail-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2017-12-07 12:43:29


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 โรงเรียนของหนู