ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และสื่อไอที


ด้วยโรงเรียนวัดสระสองตอน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗ หมู่ ๕  ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๒๐  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน ๘๓ คน  ยังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์และสื่อไอที  ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ และ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สืบค้นข้อมูลและ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  จึงขอความอนุเคราห์งบประมาณในการปรับปรุงห้องและสื่อไอที งบประมาณประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  

ลงชื่อ  ละอองดาว  หยุดรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสองตอน

โทร.๐๘๑ ๙๖๗๘๘๖๔ผู้ตั้งกระทู้ นางละอองดาว หยุดรัตน์ (laongdao_1-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2018-02-06 13:45:51


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล