ReadyPlanet.com


ช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน


ต้องการโรงเรียนที่ขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ
เพื่อจัดทำโครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพชีวิตน้องๆนักเรียน 
โรงเรียนใดที่มีความประสงค์ ทิ้งชื่อโรงเรียน เบอร์ติดต่อ และความประสงค์ของโรงเรียนไว้เลยค่ะ ผู้ตั้งกระทู้ พรสุดา :: วันที่ลงประกาศ 2018-02-07 10:47:02


1

ความคิดเห็นที่ 29 (4260197)

 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน ๔๕ คน ข้าราชการครูประจำการ ๒ คน พนักงานราชการ ๑ คน เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน๙ห้องเรียน ซึ่งมีครูไม่ครบชั้น สอนคละชั้นโรงเรียนมีความประสงค์ 

๑ สนามเด็กเล่น อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  อุปกรณ์ด้านศิลปะดนตรีกีฬา

๒ อุปกรณ์การเรียนๆ

๓ ทุนการศึกษา

 อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

นายสิทธิกร  จำปาอ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 093-3788391

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสิทธิกร จำปาอ่อน วันที่ตอบ 2018-06-29 12:27:56


ความคิดเห็นที่ 28 (4253008)

 อุปกรณ์ทำความสะอาดโรงเรียนครับ

โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

โทร 089-0794643 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ (zoom1818-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-17 11:49:25


ความคิดเห็นที่ 27 (4244719)

    โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนงไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และอาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

          1. งบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้าง

2. ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารเรียน

3 อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา

4. อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูพัชรินทร์  093 225 3549 ,0841535810
           mail  : krajeab_1@hotmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรินทร์ วันที่ตอบ 2018-03-14 09:53:18


ความคิดเห็นที่ 26 (4243526)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระวิวรรณ  นรานุต

0863859833

id  line.  naranoot

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ นรานุต (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-03-06 21:27:33


ความคิดเห็นที่ 25 (4241897)

 เรียนผู้ใหญ่ใจดี

   โรงเรียนบ้านจัดสรร ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 107 คน ข้ารชการครู 5 คน เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนแปดห้องเรียน ซึ่งมีครูไม่ครบชั้น สอนคละชั้น โรงเรียนมีความประสงค์ 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เนื่องจากมีอายุการใช้งาน 34 ปี พื้นไม้พุพัง สภาพทรุดโทรม

2 สนามเด็กเล่น 

3 อุปกรณ์การเรียน

4 อุปกรณ์โรงอาหาร

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมานะโอกาสนี้ด้วยนะค่ะ

นุตประวีณ์  ภัครวัฒน์อังกูร  โทร 0885788197  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้แสดงความคิดเห็น นุตประวีณ์ (Nutprawee2522-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-22 00:01:34


ความคิดเห็นที่ 24 (4241662)

 เรียนท่านผู้มีอุปการคุณ ค่ะ

โรงเรียนหลักด่านวิทยา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  ปัจจุบันมีนักเรียน 55 คน

มีครูประจำการ 3 คน ผู้บริหาร 1 คน

ต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้

1.  รั้วโรงเรียน

2. อาคารเรียนอนุบาล

3. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล

4. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

5. ปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียน

ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

ศิรารัตน์  นาถมทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา

โทร.  086-2268807

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิรารัตน์ นาถมทอง (sirarat7-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-20 13:42:59


ความคิดเห็นที่ 23 (4241283)

   โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032694832/0809946253

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และอาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

          1. งบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้าง

2. การจัดสร้างห้องสมุดเนื่องจากไม่มีห้องสมุดตอนนี้ใช้ร่วมกับห้องคอมพิวเตอร์

3 ปรับปรุงห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ 

4.  ทาสีอาคารเรียน ห้องน้ำ  

5 อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา

6. อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา ปัตเมฆ (sukanyayayhee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-16 14:05:09


ความคิดเห็นที่ 22 (4240850)

 เรียน    ท่านผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

            โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2560                            มีจำนวนนักเรียน 105 คน  ครู 8 คน อยู่ห่างจากสถานีรถไฟอำเภอลำปลายมาศ ประมาณ 5 กิโลเมตร

ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.มีจำนวนจำกัดไม่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ                      จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังต่อไปนี้

            1.การปรับปรุงโรงครัว/โรงอาหารเนืองจากโรงครัวและสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนมีสภาพคับแคบและอยู่ในอาคารเรียนไม่สะดวกในการดำเนินการต่างๆ

            2.งบประมาณในการปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา แปลงเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

            3.รองเท้านักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจนขาดแคลนรองเท้า

            4.การปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนเนืองจากสนามเด็กเล่นของโรงเรียนมีความชำรุดทรุดโทรมจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

 

                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                               ( นายสมยศ   นามแก้ว )

                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 

 

โทร: 089-4255834    ,e-mail:somyot2518@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สมยศ นามแก้ว วันที่ตอบ 2018-02-14 11:28:47


ความคิดเห็นที่ 21 (4240671)

 โรงเรียนบ้านหนองบัว  ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในชุมชนชนบทที่ประชากรไม่มากและฐานะยากจน เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 49 คน มีข้าราชการครูจำนวน คน ต้องสอนแบบควบชั้นเรียน  ทางโรงเรียนขอรับการสนับสนุน เครื่องเล่นและปรับปรุงสนามเด็กเล่น หรืออื่นๆที่จะให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียน ขนาดเล็ก ยินดีรับความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

         

 

ทวี ทรัพย์เจริญ                                        

โทร. 0939825379

line : jurasit

ผู้แสดงความคิดเห็น ทวี (่ี่ีju1499070-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-13 15:18:34


ความคิดเห็นที่ 20 (4240528)

  เรียน คณะท่านผู้ใจดีที่เคารพ

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46140 เป็น ร.ร.ขนาดเล็ก มีนักเรียน 85 คน ครู 3 คน เด็กนักเรียนมีฐานะทางครอบครัวค่อยข้างยากจน โรงเรียนมีความต้องการรับความช่วยเหลือ จากท่าน เป็นทุนสมทบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และต้องการอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อมอบให้เด็กนักเรียน และทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน

 ติดต่อประสานงาน ผอ.นิกร สันประเภท 093-3239616

ผู้แสดงความคิดเห็น นิกร สันประเภท (ronghpd_9999-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-13 08:17:08


ความคิดเห็นที่ 19 (4240390)

  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

นักเรียน 55 คน ต้องการให้มาช่วยสร้างห้องสมุดให้เสร็จครับ ตอนนี้ยกโครง มุงหลังคาเทพื้นไว้แล้วครับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ผอ.อุเทน   ละศรีจันทร์ 0944682115

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.อุเทน (tanejunG-at-hotmail-dot-co,-dot-th)วันที่ตอบ 2018-02-12 11:32:37


ความคิดเห็นที่ 18 (4240377)

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    ม. 6 ต. หนองสะเดา อ. สามชุก  จ.สุพรรณบุรี 

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  120  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  68 คน นักเรียนชาย  38 คน หญิง 30 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

ชั้นอนุบาล 1- 3                     จำนวน  2คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1             จำนวน  8  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2             จำนวน  9  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3             จำนวน  7  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4             จำนวน  8  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5             จำนวน  5  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6             จำนวน  8  คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  68  คน

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสุวรรณตะไลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2481   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

          1. งบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้าง

2. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร

3.  ทาสีอาคารเรียน ห้องน้ำ  โรงอาหาร

4. อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

084-3649310 ID:line  0843649310

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิไลวรรณ นาคสังข์ (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-12 10:41:04


ความคิดเห็นที่ 17 (4240312)

 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก  ตำหนองมะเขือ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีครู 3  คน  นักเรียน 75 คน  มีความต้องการจากผู้มีจิตเมตตา  ดังนี้

1. เงินสำหรับจ้าครู

2. ทาสี โรงเรียนแบบ BBL

3. ปรับปรุงห้องสมุด

4. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ติดต่อได้ที่  ผอ.สุนัฎถาพัชร  เศษภักดี  โทร 061 - 9289993

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภกดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2018-02-12 05:43:29


ความคิดเห็นที่ 16 (4240210)

 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) ตั้งอยู่ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มี นร.จำนวน 83 คน เปิดสอนระดับอนุบาล  2- ม.3 สีประจำ รร. น้ำเงินเหลือง น.ร.ส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนทางเข้า ร.ร.จากปากซอยข้างโรงงานเลเซอร์ 2.8 กม. รถสามารถเข้าได้ สามารถติดต่อ ได้ที่ เบอร์ 0859997629 ผอ.เฉลิมศรี ขอบคุณค่ะ ทาง ร.ร.ยังขาดแคลนในเรื่องต่อไปนี้ค่ะ

1. โรงจอดรถจักรยาน 
2. เบาะรองนั่งสำหรับสวดมนต์ นร.
5. ข้าวหอมมะลิ
6. พัดลมโคจรติดห้องประชุม
7. ทุนให้นักเรียน 
8.โต๊ะปิงปอง 1 ชุด
ทั้งหมดนี้ แล้วแต่ท่านผู้ใจบุญ จะพิจารณาค่ะ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2018-02-09 22:16:51


ความคิดเห็นที่ 15 (4239999)

 เรียน คุณพรสุดาและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน

      โรงเรียนหนองหัวช้าง ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนงบประมาณในทุกๆด้าน ปัจจุบันมีนักเรียน 43 คน ครู 3 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ป.6
โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 35 กม. ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส อาศัยอยู่กับตายาย พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด และนักเรียนเกินครึ่งอยู่ในครอบครัวที่อย่าร้าง

    สิ่งที่โรงเรียนอยากได้รับการช่วยเหลือ
    - ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ียากจน
    - ข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือ
    - เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน
    - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน (ปัจจุบันโรงเรียนไม่มีครับ)
    -งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
    - สิ่งของ หรือวัสดุุ อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ท่านจะเมตตา โรงเรียนยินดีรับทุกรายการ

   ทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน และขอบคุณในความกรุณามา ณ โอกาสนี้ครับ
  ติดต่อประสานงาน นายสุนัน  ผลรักษา ผอ.รร. โทร 0892743533  idline 0892743533

     ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัน ผลรักษา (ืnunsunun-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2018-02-08 15:26:01


ความคิดเห็นที่ 14 (4239986)

 โรงเรียนบ้านวังเต่า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการ : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย

โทร. 0896511691

LINE id : Dr.Kajornsak

ต้องการให้ช่วยปรับปรุงห้องสมุด และสนามเด็กเล่น 

ติดตามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ http://www.banwangtao.ac.th

ผู้แสดงความคิดเห็น ขจรศักดิ์ วันที่ตอบ 2018-02-08 14:42:56


ความคิดเห็นที่ 13 (4239970)

           โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี  ต.หนองบัวสะอาด  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  มีครู  6  คน  นักเรียน  97 คน  ต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังนี้ครับ

           1. ทาสีอาคารเรียน

          2. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน

          3. ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น

             4. อุปกรณ์การเรียน

          และต้องการความช่วยเหลืออื่นตามที่ท่านเห็นสมควรครับ

 

                     นายอำนาจ  นาดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี

โทร. 089 - 8444322

Line ID : Power1977

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอำนาจ นาดี (nadee2553-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-08 13:19:00


ความคิดเห็นที่ 12 (4239963)

  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก  ตั้งอยู่ที่ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3  โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 เป็นเวลา 57 ปี เปิดสอนในระดับชั้นชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน รวม 226 คน สภาพของโรงเรียนในช่วงเริ่มก่อตั้งไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านสุขาภิบาลของโรงเรียน (ห้องส่วม) จนถึงปีพุทธศักราช 2529 ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางต้นสังกัด จัดสร้างห้องส้วมจำนวน 4 ห้อง และได้รับความร่วมมือจากชุมชนสร้างเพิ่มเติมอีก จำนเพื่อรองรับนักเรียนให้มีสุขภิบาลที่ดีในโรงเรียน จนถึงบัดนี้เป็นเวลา  32 ปีแล้ว ห้องน้ำจึงทรุดโทรมตามกาลเวลาการใช้งานและมีสภาพชำรุดไม่เอื้อต่อการใช้งานและความสะอาดของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน

          โรงเรียนจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้การอุปการะและสนับสนุนงบประมาณด้านสุขาภิบาลของโรงเรียน (ห้องส้วม) ให้กับนักเรียนตามรายการต่อไปนี้
          1.  งบประมาณในการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซม
          2.  
เครื่องสุขภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับห้องส้วม
          3.  
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ในห้องส้วม
          4.  ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องส้วม
          งบประมาณ และสิ่งของต่างๆ ที่ท่านบริจาคให้กับทางโรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
          ที่ตั้งของโรงเรียนห่างจากตัวอำเภอบ้านดุงประมาณ 20 กิโลเมตร ,ใกล้ตลาดปลาบ้านสินเจริญ ประมาณ 10 กิโลเมตร , แหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด ประมาณ 30  กิโลเมตร 
          สนใจบริจาคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรินทร์  สุทธิบริบาล (081-0605323, 081-8728122)

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวพัชรินทร์ สุทธิบริบาล วันที่ตอบ 2018-02-08 13:01:20


ความคิดเห็นที่ 11 (4239958)

 เรียนคุณพรสุดา

ด้วยโรงเรียนวัดโคกงาม  ตั้งอยู่  ต.สร่างโศก      อ.บ้านหมอ        จ.สระบุรี    เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีความขาดแคลนมีความขาดแคลนในทุกด้านเนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณจากทางราชการน้อยมากทำให้โรงเรียนนำงบประมาณดังกล่าวมากันไว้เป็นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ  นักเรียนมาจากครอบครัวที่ยากจน   โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือดังต่อไปนี้คือ

1.ห้องสมุด(ไม่มีห้องสมุด)

2.โต๊ะรับประทานอาหารและโต๊ะนักเรียน

3.งบประมาณสำหรับจ้างครู(เปิดการสอน 8 ห้อง  มีครู  3  คน)

4.อุปกรณ์สำหรับทานอาหารและที่เก็บอุปกรณ์ที่กันหนูและแมลงได้

5.จักรยาน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณิชาภัทร์ พลดร (ood888-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-08 12:42:56


ความคิดเห็นที่ 10 (4239853)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่เคารพ

         โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา  หมู่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 204 คน ครู 10 คน เด็กที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

- อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุดปากกา ดินสอ ยางลบไม้บรรทัด สีไม้ สีชอร์ค

- เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ถุงเท้า ทั้งเก่า-ใหม่

- ข้าวสารอาหารแห้ง สบู่ผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

ด้านอาคารสถานที่

- ขาดแคลนห้องเรียน

- สีทาทาอาคารเรียน

- ห้องน้ำนักเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ ผอ.ทวิทชัย  ราวะรินทร์ โทร 089-5764254 ID line 0895764254

ผู้แสดงความคิดเห็น นายมนตรี เสมามิ่ง วันที่ตอบ 2018-02-08 08:02:28


ความคิดเห็นที่ 9 (4239832)

 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป.ชุมพร เขต 1 ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นักเรียน 75 คน ครู 4 คน ขอรับการสนับสนุน เงินทุนพัฒนาสวนปามล์ของโรงเรียน  ( ปุ๋ยและการดูแลรักษา) เพื่อโรงเรียนมีรายได้ช่วยเหลือตัวเองได้

 นายภาวัช  ศรีวลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง

0969616886  id line : pawat39

ผู้แสดงความคิดเห็น นายภาวัช ศรีวลี (Pawat5269-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-07 22:52:08


ความคิดเห็นที่ 8 (4239831)

 เรียน คุณพรสุดา

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียน 106 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความขาดแคลน ขอความอนุเคราะห์ค่ะ

1.งบประมาณพัฒนาโรงเรียน เพื่อทำรั้วหน้าโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนติดฝายน้ำล้น หน้าฝนน้ำท่วมเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกปี  เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการและความปลอดภัยของนักเรียนจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณทำรั้ว ความยาว 165 เมตร

2.ทุนการศึกษานักเรียนซึ่งผู้ปกครองมีฐานะยากจน

3.สิ่งของอื่นๆตามที่ท่านเห็นสมควร

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

นางรุ่งนภา สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ

เบอร์โทรศัพท์ 0848930174,0982528273 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางรุ่งนภา สุภาภา วันที่ตอบ 2018-02-07 22:33:48


ความคิดเห็นที่ 7 (4239830)

  เรียน ท่านผู้มีจิตเป็นกุศล

                 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ตั้งอยู่ตำบลนิคม  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธฺุ์ 46140   มีนักเรียนจำนวน 51 คน มึครู 2 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ซึ่งมีครูไม่ครบชั้น ปัจจุบันจ้างครู 2 คนมาช่วยสอน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ และรับจ้างรายวัน 

                   มีความต้องการขอรับบริจาคเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเรียนเป็นกลุ่ม  การติวข้อสอบ  การนำเสนอผลงานนักเรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โรงเรียนอีกทางหนึ่ง


                     ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตเป็นกุศลมากๆครับ


ผู้ประสาน : นายประดิษฐ์  081-0522627

ผู้แสดงความคิดเห็น นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร (ditdon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-07 22:31:51


ความคิดเห็นที่ 6 (4239798)

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 115 คน  ต้องการรับความช่วยเหลื่อตามที่ท่านเห็นสมควร

                        ;  ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต  นันทพานิช  0649597879

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าทีร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-07 17:46:08


ความคิดเห็นที่ 5 (4239747)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  มีความต้องการทาสีห้องเรียน และขาดแคลนสื่อการสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้เเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณสำหรับการพัฒนาทางด้านอาคารสถานที่ ครับ โดยโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน  

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

 line : chayaphol123

Chayaphol_k@hotmail.com   

 http://www.wtkaeschool.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชยพล วันที่ตอบ 2018-02-07 14:13:16


ความคิดเห็นที่ 4 (4239732)

 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนปรับปรุง สนามเด็กเล่น หรืออื่นๆที่จะให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียน 

 

ทวี ทรัพย์เจรฺญ                                   

โทร. 0939825379

line : jurasit

ผู้แสดงความคิดเห็น ทวี วันที่ตอบ 2018-02-07 13:10:52


ความคิดเห็นที่ 3 (4239723)

 เรียน ผู้มีจิตศรัทธาที่เคารพ ทุกท่าน

 

 ด้วยโรงเรียนบ้านนามั่ง  ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนจำนวน 46 คน ข้าราชการครู 3  คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการน้อยมาก  สภาพครอบครัวเด็กนักเรียนที่นี่ ฐานะยากจนมาก จึงขอความเมตตา จากท่านผู้ใจบุญ ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนและทางโรงเรียนดังนี้

1. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด

2.อุปกรณ์กีฬา

3. ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจน

4.งบประมาณจ้างครู เดือนละ 5,000 บาท หรือตามแต่ท่านจะสมทบ

5. สิ่งของต่างๆ ตามแต่ท่านจะบริจาค

6. เมล็ดพันธุ๋ผัก

7. สีทาอาคารเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน

ครูอนุกูล โทร  0982549272

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูอนุกูล วันที่ตอบ 2018-02-07 12:39:20


ความคิดเห็นที่ 2 (4239720)

 โรงเรียนบ้านโพนงาม ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล กันดาร และขาดแคลน  นักเรียนทั้งหมด 78 คน ครู 5 คนมีความต้องการที่จะพัฒนาในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบริบทสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ฯลฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นและแต่จะกรุณาให้ความอนุเคราะห์

 

เบอร์ติดต่อ 087 - 9572992

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านโพนงาม (punika22-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-02-07 12:09:18


ความคิดเห็นที่ 1 (4239700)

 เรียนคุณพรสุดา

 
โรงเรียนวัดหนองจิก จังหวัดชัยนาท มีนักเรียน 80 คน
ต้องการความช่วยเหลือ
1.งบประมาณพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน อุปกรณ์การเรียน
3.สิ่งของอื่นๆตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
 
ติดต่อได้ที่
นายเมธี วัฒนสิงห์
มือถือ 0817405036
line : meteewattanasing
 
 
 
            ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนวัดหนองจิก วันที่ตอบ 2018-02-07 10:55:361


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล