ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภั


                ด้วยโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2561 ระดับคณะสงฆ์ภาค 9 และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชายล้วน  เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ในวันที่ 21-22  พฤษภาคม 2561 สถานที่แข่งขัน วัดกระทุ่มเสือปลา  แขวงประเวศ   เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม ยังขาดแคลนงบประมาณค่าใช้ในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 

                โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้การสนับสนุนงบประมาณตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวบ้านคำโพนทอง ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ภาค 9  ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

                    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล  สุขกาย สบายใจ มีลาภยศ สรรเสริญ  ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญผู้ตั้งกระทู้ นพรัตน์ มหิพันธุ์ (madmhee-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2018-04-12 08:32:34


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล