ReadyPlanet.com


ขอรับความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียนชั่วคราว


       โรงเรียนวัดวังปลาจีด ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน 150 คน (ปีการศึกษา 2560)   ขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจาก สพป.นครนายก ให้โรงเรียนรื้อถอนอาคารเรียน จากที่มีอยู่  3  หลัง  ให้รื้อถอนจำนวน 2 หลัง  เนื่องจากสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก  หากจัดการเรียนการสอนต่อไป  อาจเกิดอันตรายแก่นักเรียนได้ หากเกิดลมพายุ ฝนตกหนัก   ทำให้โรงเรียน จะเหลืออาคารเรียนเพียง  1  หลังเท่านั้น  มีห้องเรียนไม่เพียงพอ                                                                                       
        ทางโรงเรียนจึงต้องการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง  (รูปทรงเพิงหมาแหงน)  ที่มีห้องเรียนขนาด 4 * 4 เมตร  จำนวน  5 ห้องเรียน  เพื่อมาทดแทนอาคารเรียนที่ถูกรื้อถอน  ซึ่งโรงเรียนก็ไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่ และยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว                                                                                       
        จึงขอรับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท ผู้ใหญ่ใจดี ช่วยสงเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ หรือ วัสดุ-อุปกรณ์ในการก่อสร้าง  หรือจะมาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้กับทางโรงเรียน  โดยทางโรงเรียนจะออกใบประกาศเกียรติคุณบัตร หรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี   
       

          สนใจติดต่อ  ผอ.จารุวรรณ  จันทะเวียง   โทร. 08-1795-2614                          ผู้ตั้งกระทู้ ผอ.จารุวรรณ จันทะเวียง (juntawiang-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2018-04-13 09:44:41


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล