ReadyPlanet.com


หา รร ที่ต้องการ บำรุงซ่อมแซมทาสี ครับ


คือผม กำลัง ทำโครงการ ให้มหาวิทยาลัย ไปจิตรอาสา ประโยชน์. มี ผ.อ ท่านไหนสนใจอยากจะให้เราไปช่วยเหลือ 
รบกวน ทิ้งข้อมูลลายละเอียด ให้ครบถ้วนและเบอร์ติดต่อให้หน่อยครับ ต่างจังหวัดก็ได้ แต่ขอไม่ไกลมาก ทาสีสนามกีฬา.ซ่อมแซมเครื่องเล่น ทาสีกำแพงก็ได้ ครับ หรือ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือลองใส่ลายละเอียดมาดูครับ  ทิ้งข้อมูลไว้เลยเดี๋ยวทางเราติดต่อกลับไป ขอบคุณครับ

 



ผู้ตั้งกระทู้ ปราชญพนธ์ :: วันที่ลงประกาศ 2018-05-16 13:04:39


1

ความคิดเห็นที่ 11 (4255311)

 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน


เรียน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

              เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน

 

           โรงเรียนบ้านป่าตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57170 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทบนดอย ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมฐานะไม่ดี  การสนับสนุนจากผู้ปกครองจึงมีน้อย  การของบจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นผมจึงได้ขอความกรุณาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน  

2.อุปกรณ์ที่เป็นของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กอนุบาล

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล ที่มีสภาพทรุดโทรม 

4.ชุดนักเรียน  

5.เครื่องกรองน้ำ จำนวน ชุด เนื่องจากน้ำที่ใช้ในปัจจุบันเป็นประปาภูเขา ซึ่งอาจมีสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

6.ปูกระเบื้องโรงอาหารและลานกิจกรรม 

7.เทพื้นและมุ่งหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9.สร้างโรงจอดรถ

10.ลานกีฬาคอนกรีต เนื่องจากในช่วงฤดูฝนพื้นสนามสำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการเรียนการสอนกลางแจ้ง มีความเฉอะแฉะ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

11. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

12. เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค  10 เครื่อง

13. เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง

14. เสาปูนและลวดหนามสำหรับล้อมเขตโรงเรียนป้องกันการบุกรุกของชุมชน 

15. เมล็ดพันธุ์ผัก

16. สร้างหรือปรับปรุงหอพักนักเรียน 

17. หนังสือเรียน/อ่านเล่น

18. สร้างหรือปรับปรุงห้องสมุด

17. สร้างหรือปรับปรุงห้องน้ำ

          ถ้าผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตึง   เบอร์ติดต่อ 086-1891904

                ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

                                                                                       นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล  

                                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

                                                                                       เบอร์โทรศัพท์  086-1891904

ผู้แสดงความคิดเห็น นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล (ptschool54-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-30 20:06:27


ความคิดเห็นที่ 10 (4254885)

รร. บ้านสถาน. อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็น รร.ขนาดเล็ก มีจำนวน นร.89 คน เป็นคนไทลื้อ และชนเผ่าม้ง  มีความต้องการงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน และทาสีบริเวณต่าๆ เช่น รั้ว รร. สนามเด็กเล่น และห้องเรียนต่างๆ  โทรติดต่อ 0861960279

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ เอกรัตน์ วันที่ตอบ 2018-05-26 17:57:16


ความคิดเห็นที่ 9 (4253621)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีแอยุธยา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 96  

1.ต้องการทาสีพื้นอิฐตัวหนอนซึ่งเป็นห้องเรียนธรรมชาติ

2.ซ่อมแซมศาลาท่าน้ำพร้อมทาสี

ผอ.ร.ร.  0825924528  

id   naranoot  

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-20 10:21:46


ความคิดเห็นที่ 8 (4253586)

 โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)  หมู่ 6 ตำบลแควอ้อม  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีครู 6 คน

นักเรียน  65  คน   โรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงพัฒนา  ต้องการขอความอนุเคราะห์ทาสี  และปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนค่ะ

จาก     อารณี  สมมาก

          ผู้อำนวยการโรงเรียน

          เบอร์โทรมือถือ 09-4146-1495

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อารณี สมมาก วันที่ตอบ 2018-05-19 18:32:00


ความคิดเห็นที่ 7 (4252943)

 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   อำเภอสนมชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอรับการทาสี สยนาม้ฃเด็กเล่น  สนามเด็กเล่น ทาสีรั้ว  ห้องน้ำ  อาคารเรียน

  ผู้อำนวยการธนากฤต  นันทพานิช  0649597879 

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-16 22:09:58


ความคิดเห็นที่ 6 (4252941)

 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยู่เลขที่  156  หมู่ 4  ตำบลหาดนางแก้ว  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  มีจำนวนนักเรียน  66  คน  ครูผู้สอน 3  คน  ผู้บริหาร 1  คน เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนงบประมาณสำหรับการพัฒนาทางด้านอาคารสถานที่ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนการทาสีสนามเล่น  และอาคารเรียน  ในครั้งนี้เพราะสภาพอาคารเรียนหลังที่ 2 และสนามเด็กเล่นมีสภาพเก่าและทรุดโทรม   ขอขอบพระคุณค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ผอ.ธนัชพร   โนนกงกาง

เบอร์โทรติดต่อ  064-9179567

ไอดีไลน์ : 0952467379

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนัชพร โนนกงกาง วันที่ตอบ 2018-05-16 21:30:03


ความคิดเห็นที่ 5 (4252937)

 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) ตั้งอยู่ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มี นร.จำนวน 83 คน เปิดสอนระดับอนุบาล  2- ม.3 สีประจำ รร. น้ำเงินเหลือง น.ร.ส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนทางเข้า ร.ร.จากปากซอยข้างโรงงานเลเซอร์ 2.8 กม. รถสามารถเข้าได้ สามารถติดต่อ ได้ที่ เบอร์ 0859997629 ผอ.เฉลิมศรี ขอบคุณค่ะ ทาง ร.ร.ยังขาดแคลนในเรื่องต่อไปนี้ค่ะ

1. ทาสีห้องเรียน
2. ทาสีอาคารอเนกประสงค์
3. ทาชแลกศาลานั่งเล่น
ทั้งหมดนี้ แล้วแต่ท่านผู้ใจบุญ จะพิจารณาค่ะ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2018-05-16 20:56:39


ความคิดเห็นที่ 4 (4252927)

 โรงเรียนบ้านพระเพลิง  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  สพป.สระแก้ว เขต 1 มีนักเรียนจำนวน 523 คน  มีอาคาร เรียน จำนวน 7 หลัง  อาคารประกอบ  4 หลัง  ฐานการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 14 ฐาน มีบ้านพักครูจำนวน 10 หลัง มีส้วมจำนวน 6 หลัง  มีหอประชุม 1 หลัง ในหอประชุม มีสนามวอลเลย์บอล ที่ สีของเส้นสนามวอลเลย์บอล จืดจาง และมีนกพิราบนกกระจอก เข้าไปรบกวนอยู่เป็นประจำ โรงเรียนบ้านพระเพลิง เป็นโรงเรียนประชารัฐ ได้รับงบประมาณ คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ ทุกห้องเรียน งบประมาณ เงินอุดหนุนต้องใช้จ่าย ในเรื่อง ค่าไฟฟ้า เป็นจำนวนมาก จึงขาดแคลนงบประมาณ ในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ที่ทุกๆปี จะมีชุมชน เข้ามาใช้บริการ เป็นประจำ อีกทั้งโรงเรียนมีสนามฟุตซอล โดยชุมชนมาใช้บริการทุกวัน ทำให้ สีของสนาม ลบเลือนไป  และโรงเรียนยังมีสนามเด็กเล่นซึ่งใช้ทั้งหมู่บ้านชุมชน นักเรียน โรงเรียนทาสี และปรับปรุงทุกๆปี แต่งบประมาณในการดูแลปรับปรุงน้อยลง จึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงใคร่ขอ ความอนุเคราะห์ท่านผู้มีจิตศรัทธาช่วยทาสีสนามเด็กเล่น สนามกีฬา อาคารเรียนบางส่วน และอื่นๆตามพลังจิตศรัทธาในครั้งนี้ด้วยค่ะ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้ความอนุเคราะห์ จากท่านในครั้งนี้

ดิฉันชื่อมณี  มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง เบอร์โทรศัพท์ 081 171 2115   ID Line manee236  Email:  manee541242@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น มณี มั่งคั่ง (manee541242-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-05-16 19:51:30


ความคิดเห็นที่ 3 (4252907)

 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก  ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียน 66 คน ครู 3  คน  ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณอย่างหนัก  จึงขอความอนุเคราะห์  ทาสีอาคารเรียนอาคารอื่นหรือแล้วแต่ทางน้องๆจะเห็นสมควร

ติดต่อ ผอ.สุนัฎถาพัชร  โทร /ไอดี  0619289993

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภกดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2018-05-16 15:46:26


ความคิดเห็นที่ 2 (4252898)

 โรงเรียนบ้านหนองสาร ม.9 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 69 คน ครู 5 คน มีความต้องการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัย สีบค้นได้รวดเร้ว และทาสีสนามวอลเล่ย์วอล ครับ ผอ.จักรพงค์ อริยานุวัฒน์ โทร/ไอดีไลนื 086-1326805  ขอบพระคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น จักรพงค์ อริยานุวัฒน์ วันที่ตอบ 2018-05-16 15:14:40


ความคิดเห็นที่ 1 (4252879)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนงบประมาณสำหรับการพัฒนาทางด้านอาคารสถานที่มีความต้องการ อยากให้ปรับปรุงห้องสมุด,ทาสี และ ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน  

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

Chayaphol_k@hotmail.com

http://www.wtkaeschool.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

line : chayaphol123


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชยพล วันที่ตอบ 2018-05-16 14:06:17



1


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล