ReadyPlanet.com


ขอทราบรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ (ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)


เนื่องด้วย  ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  มีความประสงค์จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 27 

 ทางชมรมจึงมีความประสงค์จัดหาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในหัวข้อ ดังนี้

- สร้าง เช่น (ห้อง , อาคารขนาดเล็ก , เทพื้น , สนามกีฬาอเนกประสงค์)

- ซ่อมแซม  ทาสี  เช่น (อาคารเรียน , โรงอาหาร , ห้องสมุด , เครื่องเล่น)

ทั้งนี้เพื่อความปล่อยภัยในการเดินทางทางชมรมจึงขอพิจารณาโรงเรียนที่มีระยะทางห่างจาก กรุงเทพมหานคร ไม่เกิน 500 กิโลเมตร
* หมายเหตุ ทางชมรมจะพิจารณา ตามความเหมาะสม 

ติดต่อมาเยอะๆนะครับ ขอบคุณครับ

 

 


 ผู้ตั้งกระทู้ ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (tam_vi_sa_va_chat-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2018-06-11 10:28:45


1

ความคิดเห็นที่ 16 (4259870)

  เรียน    ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ 

                       ด้วยโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 128 คน ครู 7 คน จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป มีฐานะยากจน จากการที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้งบประมาณจากทางราชการจัดสรรให้ตามจำนวนนักเรียนมีไม่เพียงพอในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างหรือซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน  โรงเรียนจึงพัฒนาได้ตามศักยภาพเท่าที่จะทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องขอรับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โดยปัจจุบันทางโรงเรียนมีความประสงค์ ที่จะปรับปรุงสภาพบริบท สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณหรือนำสมาชิกกลุ่มเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียน อาทิ การสร้างอาคารห้องสมุดหรือปรับปรุงห้องสมุด  การปรับปรุงห้องน้ำเพื่อน้อง การปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล การทาสีอาคารเรียน สนามเด็กเล่น การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ ทุนการศึกษา พัดลมคลายร้อนให้นักเรียน  หรือให้ความอนุเคราะห์ตามความประสงค์ของท่าน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความกรุณาอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้กเรียน  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งจักได้รับการอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้   

 

                               (นายณัฐธนพล ปะจีน)

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป / ผู้บริหาร

 โทร  037 – 625594, 08 – 63908774

ผู้แสดงความคิดเห็น นายณัฐธนพล ปะจีน (t-dot-natthanaphon-at-gmail-dot-com )วันที่ตอบ 2018-06-27 13:41:35


ความคิดเห็นที่ 15 (4258293)

 ขอรับความช่วยเหลือค่ะ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม จ.อยุธยา ห่างจาก กทม. ประมาน 100 กิโลเมตร ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก สนใจติดต่อ ครูพิมพ์รภัส 0925819659

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูพิมพ์รภัส วันที่ตอบ 2018-06-18 18:39:02


ความคิดเห็นที่ 14 (4257464)

 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ หมู่10 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 สอน อ.1 – ป.6 นักเรียน 18 คน (อนุบาล 2 คน ประถม 16 คน) ข้าราชการครู 1 คน พนักงานราชการ 1 คน

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้มีคำสั่งถูกยกเลิกสถานศึกษาไป แล้วเพิ่งกลับมาตั้งใหมjอีกครั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีเฉพาะอาคารเรียน อุปกรณ์และห้องเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนยังขาดแคลนค่อนข้างมาก ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้ความเมตตาแก่เด็กในชนบทค่ะ

สิ่งที่ขาดแคลน
1.ห้องคอมพิวเตอร์(ไม่มี) (ปัจจุบันมีใช้งาน 1 เครื่อง)

2.อุปกรณ์การเรียนการสอน

2.สนามเด็กเล่น
2.ต้องการงบ เพื่อจ้างครูพี่เลี้ยง เดือนละ 7,000 บาท (ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น)
3.ทาสีห้องเรียน และอาคารเอนกประสงค์
4.ปูพื้นกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 
5.ข้าวสาร เครื่องปรุงรส (ใช้ประกอบอาหารกลางวัน)
6.ที่ล้างจาน ในโรงอาหาร 
7.ที่แปรงฟัน
8.เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดกีฬา

9.ถ้วย จาน ชาม สำหรับโรงอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณครูวริศราวรรณ ดรเหล่า โทร.081-060-3878

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูวริศราวรรณ ดรเหล่า วันที่ตอบ 2018-06-13 14:56:03


ความคิดเห็นที่ 13 (4257424)

 โรงเรียนบ้านวังชะนาง ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้น ป.6 มีนักเรียน 140 คน ครู 11 คน  โรงเรียนไม่มีโรงอาหาร ไม่มีโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือดังนี้

           1. โรงอาหาร  

           2. โต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 10 ชุด  

          จึงขอความอนุเคราะห์ทางชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  โปรดพิจารณาค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์ 089-8584-110

ผู้แสดงความคิดเห็น พิมเสน วันที่ตอบ 2018-06-13 13:20:04


ความคิดเห็นที่ 12 (4257212)

 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ใกล้ชายแดนไทย-ลาว มีนักเรียน 89 คน ครู 6 คน ไม่มีนักการภารโรง มีพื้นที่ในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ซึ่งมีความขาดแคลนในทุกๆด้าน ซึ่งปัจจุบันสนามเด็กเล่นเก่ามีความชำรุดทรุดโทรม แต่ยังไม่มีงบประมาณในการปรับปรุง และห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งอยู่อาคารเรียนหลังเก่าที่เป็นไม้ ชำรุดทรุดโทรมมาก เพื่อให้นักเรียนได้มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย และมีอาคารห้องสมุดที่พร้อม สำหรับการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคาวมภาพต่อไป 

          จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ช่วยสร้างอาคารห้องสมุดเล็กๆ และปรับปรุงสนามเด็กเล่นหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียน  กีฬา คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กับนักเรียน..ชายขอบได้ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป  ครับ  ขอพระคุณอย่างสูง

นายสุภัทร์  เขียนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว  0818734169

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์ วันที่ตอบ 2018-06-12 13:45:40


ความคิดเห็นที่ 11 (4257147)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่เคารพ

         โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา  หมู่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 214 คน ครู 10 คน เด็กที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

- อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุดปากกา ดินสอ ยางลบไม้บรรทัด สีไม้ สีชอร์ค

- เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ถุงเท้า ทั้งเก่า-ใหม่

- ข้าวสารอาหารแห้ง สบู่ผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน

 

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

 

ติดต่อ ผอ.ทวิทชัย  ราวะรินทร์ โทร 089-5764254 ID line 0895764254

ผู้แสดงความคิดเห็น นายมนตรี เสมามิ่ง วันที่ตอบ 2018-06-12 08:26:37


ความคิดเห็นที่ 10 (4257130)

 โรงเรียนบ้านหนองเต่า อ.ตระการพืชผล

จ.อุบลราชธานี

นักเรียน 163 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสต้องการปรับปรุงห้องเรียน ทาสีภายใน หรือปรับปรุงโรงอาหาร

ผอ.อุเทน   ละศรีจันทร์ 

0944682115

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.อเทน (Tanejung-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2018-06-11 23:40:07


ความคิดเห็นที่ 9 (4257120)

โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) ตั้งอยู่ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มี นร.จำนวน 99 คน เปิดสอนระดับอนุบาล 2- ม.3 สีประจำ รร. น้ำเงินเหลือง น.ร.ส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนทางเข้า ร.ร.จากปากซอยข้างโรงงานเลเซอร์ 2.8 กม. รถสามารถเข้าได้ สามารถติดต่อ ได้ที่ เบอร์ 0859997629 ผอ.เฉลิมศรี ขอบคุณค่ะ ทาง ร.ร.ยังขาดแคลนในเรื่องต่อไปนี้ค่ะ
1. อาคารห้องสมุด
2. อาคารอเนกประสงค์
3. รั้ว โรงเรียน

4. ห้องสมุด

5. สนามเล่นฟุตบอล ปูหญ้า 

6. สวนหย่อม

ทั้งหมดนี้ แล้วแต่ท่านผู้ใจบุญ จะพิจารณาค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2018-06-11 20:40:26


ความคิดเห็นที่ 8 (4257061)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  120  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  66 คน

นักเรียนชาย  32 คน หญิง 34 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริรัตน์ (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-06-11 14:57:41


ความคิดเห็นที่ 7 (4257056)

 โรงเรียนบ้านจัดสรร ตั้งอยู่ หมู่ 10 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนจำนวน 110 คน ข้าราชการครู 5 คน

มีความประสงค์ 1. ลานเอนกประสงค์

2. ทาสีอาคารเรียน

3.ปรับปรุงโรงอาหาร โต๊ะอาหารไม่เพียงพอที่มีชำรุด

4. ปรับปรุงอาคารเรียน เนื่องจากพื้นเป็นไม้พุพังมาก

อยากให้ค่ายอาสาเข้ามาจัดค่ายเพื่อได้ช่วยเหลือทางโรงเรียน ติดต่อกลับ นางนุตประวีณ์  ภัครวัฒน์อังกูร โทร 0885788197 ผอ.รร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นุตประวีณ์ (Nutprawee2522-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-06-11 14:45:10


ความคิดเห็นที่ 6 (4257049)

 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการห้องสมุด  หนังสือห้องสมุด อุปกรณ์การใช้ในห้องสมุด

ติดต่อ ผอ.เดือน 0619289993

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภกดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2018-06-11 14:36:08


ความคิดเห็นที่ 5 (4257035)

 

ด้วยโรงเรียนวัดโคกงามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึง  ป.6  โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณเพื่อดำเนินการในการจัดทำและปรับปรุงดังต่อไปนี้               1.  ห้องสมุด (ไม่มี)

           2.ลานกิจกรรมเอนกประสงค์(ไม่มี)

           3.โรงอาหาร (ผุ และฝนสาด)

โทร 097 1574619   ผอ.โรงเรียน

ผู้แสดงความคิดเห็น ณิชาภัทร์ พลดร (ood888-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-06-11 13:43:22


ความคิดเห็นที่ 4 (4257032)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  มีความต้องการทาสีห้องเรียน และขาดแคลนสื่อการสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้เเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณสำหรับการพัฒนาทางด้านอาคารสถานที่ ครับ โดยโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน  

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

 line : chayaphol123

Chayaphol_k@hotmail.com  

 http://www.wtkaeschool.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชยพล วันที่ตอบ 2018-06-11 13:09:31


ความคิดเห็นที่ 3 (4257026)

 โรงเรียนวัดสนามช้าง ตำบลเวสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจาก กทม. 60 กม. คะ  มีนักเรียน 75  คน  โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  ข้าวสารอาหารแห้ง  หรือแล้วแต่ทางท่านจะเมตตาโรงเรียนวัดสนามช้างคะ  ติดต่อที่  0882932242   0844541309  0875387872

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.เดียร์ (รศิตา รัตนโชติมาศ) วันที่ตอบ 2018-06-11 12:21:29


ความคิดเห็นที่ 2 (4257018)

 สวัสดีครับ ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

                  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ตั้งอยู่ที่ ม.5 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 83 คน ครูประจำการจำนวน 2 คน พนักงานราชการจำนวน 1 คน  นักการภารโรงจำนวน 1 คน โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการค่อนข้างน้อย เพราะต้องนำไปใช้จ่ายในการจ้างครูให้ครบชั้น จึงไม่มีงบประมาณในการจัดสร้างอย่างอื่น ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้สนับสนุนนักเรียนในด้านกีฬา โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรได้รางวัลชนะเลิศกีฬาอำเภอ ประเภทกีฬาฟุตซอล ระดับชั้นไม่เกินประถมศึกษาปีที่ 4 ทางโรงเรียนอยากจะต่อยอดพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้น แต่โรงเรียนไม่มีสนามฟุตซอลให้นักเรียน โดยที่ผ่านมาใช้สนามวอลเลย์บอลในการฝึกซ้อม ถ้ามีการซ้อมวอลเลย์บอล ก็จะไม่สะดวกในการซ้อมฟุตซอล จึงทำให้การซ้อมติดขัด

    ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ทางชมรม ในการจัดสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล ให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนากีฬาให้นักเรียนต่อๆไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

     นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร

     โทร 093-1399510 

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร (tottong_2000-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-06-11 11:26:52


ความคิดเห็นที่ 1 (4257001)

 ด้วยโรงเรียนบ้านองสิต  ตำบลนาสวน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีจำนวนนักเรียน  120  คน  เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล  จำนวน  27  คน  ชั้นประถมศึกษา  จำนวน  94  คน   ครู  จำนวน  10   คน   มีความขาดแคลนที่ต้องการให้ท่านช่วยเหลือ  ดังนี้

         1.  อาคารเรียนสำหรับนักเรียน ชั้น  ป.4-6   เนื่องจากอาคารหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ปี 2558  ดังนั้นนักเรียน จึงต้องไปเรียนตามสถานที่อื่น ๆ เช่น โรงอาหาร  อาคารพละ   นักเรียนต้องทำการเรียนตามสภาพที่อยู่อาศัย  พอถึงฤดูฝนก็ไม่มีที่อยู่ เพราะเป็นสถานที่โล่ง  ฝนจึงสาดใส่นักเรียน ทำให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้  (รายละเอียดดังแนบ)
         2. เต้นท์สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง   2  หลัง
         3. อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง  เช่น   บันได   เลื่อยวงเดือน  
         4. ข้าวสาร  อาหารแห้ง   เครื่องปรุงรส
         5. อุปกรณ์การเรียน  รองเท้านักเรียน กระเป๋านักเรียน 
         6. เทพื้นลานกิจกรรมหน้าเสาธง
         
        จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใจบุญ ให้ความช่วยเหลือ (และขออนุญาตส่งรูปถ่ายทางอีเมลล์นะคะ)  หากท่านต้องการข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ครูน้อง 098-1042789 
        ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ครูน้อง 098-1042789 โรงเรียนบ้านองสิต (tidlodnava66-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-06-11 10:40:101


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล