ReadyPlanet.com


ค่ายอาสากระดานดำสร้างโรงเรียนให้น้อง


 ทางชมรมค่ายอาสาของผมต้องการจัดหาโรงเรียนที่ขาดแคลอาคารเรียนหรือต้องการจะปรับปรุมอาคารเรียนใหม่ทั้งหลังทางผมขอแถวจังหวัดเชียงรายครับ ผู้ตั้งกระทู้ ชมรมกระดานดำ (text2544-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2018-08-03 20:14:35


1

ความคิดเห็นที่ 2 (4266494)

    โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 200 ม.1ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อยจ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170    

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

เรียน  ผู้มีจิตศรัทธา ผู้ใจบุญทุกท่าน 

 

                     ด้วย โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม. 3 สภาพภายในอาคารเรียนผุพัง ฝาผนังผุ หน้าต่างชำรุด ห้องเรียนไม่มีหน้าต่าง ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่มีนักการภารโรง  ขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ นักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวค่อนข้างไม่สมบูรณ์ มีฐานะค่อนข้างจัดอยู่ในเกณฑ์ยากจน ดังนั้นเพื่อความเรียบร้อยปลอดภัย และส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับนักเรียน หรือสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเหมาะสำหรับการใช้งานได้ปกติ เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็ก ๆ ให้ทัดเทียมในทุก ๆ ด้าน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านบุญกุศลที่ท่านได้บริจาคครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และประสพแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการเทอญ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา ปัตเมฆ (sukanyayayhee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-08-10 14:25:42


ความคิดเห็นที่ 1 (4265559)

  รร. บ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม. 3  มีนักเรียนจำนวน  89  คน  เป็นโรงเรียนอยู่ในเขตชนบทภาคเหนือ  ติดชายแดนไทย - ลาว  นักเรียนส่วนมากเป็นคนไท - ลื้อ  และเผ่าเมี่ยน  ผูู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีความต้องการช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน เช่น  อุปกรณ์การศึ่กษา  คอมพิวเตอร์  เครื่องเล่นสนาม และการปรับปรุงอาคารเรียนไม้ โดยเฉพาะอาคารเรียนที่มีอยู่เป็นอาคารไม้หลังเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2519  มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  และการใช้งาน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้  แต่ด้วยความจำเป็น  จึงต้องปรับปรุงไปตามกำลังทรัพย์  แต่ด้วยสภาพที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จึงขาดงบประมาณในการซ่อมแซม  หากท่านต้องการจัดค่ายอาสา  โรงเรียนบ้านสถานจักขอบพระคุณเป๋็นอย่างยิ่ง   ติดต่อ ผอ. เอกรัตน์  โทร  0861960279 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-08-03 21:40:151


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 โรงเรียนของหนู