ReadyPlanet.com


ต้นกล้าทางการศึกษา


 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียน 98 คน คุณครู 6 คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ กระดาษ a4 กระเป๋าหนังสือ หรือสิ่งของต่างๆ ตามความประสงค์ของท่าน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ได้ที่เบอร์ 089-0794643ผู้ตั้งกระทู้ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ (zoom1818-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2018-08-06 10:56:44


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4265810)

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 

-  ตั้งอยู่  204  ม. 8 ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  117 คน นักเรียนชาย  58 คน หญิง 59 คน  

ชั้นอนุบาล                 จำนวน  26  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  17  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  11  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  15  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  13  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  19  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  16  คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  117  คน

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2482   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้ช่วยต่อเติมห้องเรียนและสื่อการเรียน  ให้ โรงเรียนในชนบท

     1.  สื่อ-อุปกรณ์การเรียนชั้นอนุบาล

     2.  ต่อเติมห้องเรียน     ขนาด  80  ต.ร.ม.       จำนวน  1  ห้อง

3.  กิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ

4.  อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ                            

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง                  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

 0892466287

kru_jira@outlook.co.th

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2018-08-06 15:20:091


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล