ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ


 เรียน  ผุู้มีจิตเมตตาทุกท่าน

                  ด้วย รร. บ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม. 3  มีนักเรียนจำนวน  89  คน  เป็นโรงเรียนอยู่ในเขตชนบทภาคเหนือ  ติดชายแดนไทย - ลาว  นักเรียนส่วนมากเป็นคนไท - ลื้อ  และเผ่าเมี่ยน  ผูู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีความต้องการช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน เช่น  อุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา  คอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  สนามเด็กเล่น และการปรับปรุงอาคารเรียนไม้ โดยเฉพาะอาคารเรียนที่มีอยู่เป็นอาคารไม้หลังเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2519  มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  และการใช้งาน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้  แต่ด้วยความจำเป็น  จึงต้องปรับปรุงไปตามกำลังทรัพย์  แต่ด้วยสภาพที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จึงขาดงบประมาณในการซ่อมแซม  หากท่านต้องการช่วยเหลือ  หรือจัดค่ายอาสา  โรงเรียนบ้านสถานจักขอบพระคุณเป๋็นอย่างยิ่ง   ติดต่อ ผอ. เอกรัตน์  โทร  0861960279ผู้ตั้งกระทู้ ผอ. เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2018-09-13 20:50:17


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล