ReadyPlanet.com


ขอแนะนำรายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนเขตภาคเหนือ น่านหรือเชียงรายครับ


 ขอแนะนำรายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน อุปกรณ์กีฬา+อุปกรณ์การเรียน อื่นๆ ในเขตภาคเหนือ น่านหรือเชียงรายครับ ผู้ตั้งกระทู้ ศราวุธ :: วันที่ลงประกาศ 2018-10-11 15:26:24


1

ความคิดเห็นที่ 4 (4288566)

กิจกรรมวันเด็ก

นักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนวัดบ้านดง

โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

รงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี

สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

จุดประสงค์

-ขอรับการบริจาค คอมพิวเตอร์
-ขอรับงบประมาณ จัดจ้างครูอัตราจ้าง

-ไฟ ส่องสว่าง เวลากลางคืน

-จัดค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนยังมีความคาดแคลนอีกหลายส่วน
{ในการบริจาคงบประมาณท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับท่านที่ประสงค์จะลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2562 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562}

ติดต่อ : https://www.facebook.com/watbandongsc

ผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดง วันที่ตอบ 2019-01-09 08:41:26


ความคิดเห็นที่ 3 (4285467)

 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่  เป็นร.ร.ขยายโอกาส มีนักเรียน 101 คน  ครู 8 คน

โทร 091-8581082

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.นพร ชาติสิงห์ทอง (nmuay-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-12-19 13:41:40


ความคิดเห็นที่ 2 (4276121)

 โรงเรียนบ้านป่าแดด อ.สันติสุข  จ. น่าน ติดติดต่อ ผอ.สายรุ้ง เบอร์โทร 0847409754 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านป่าแดด วันที่ตอบ 2018-10-12 08:24:17


ความคิดเห็นที่ 1 (4276074)

  รร. บ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม. 3  มีนักเรียนจำนวน  89  คน  เป็นโรงเรียนอยู่ในเขตชนบทภาคเหนือ  ติดชายแดนไทย - ลาว  นักเรียนส่วนมากเป็นคนไท - ลื้อ  และเผ่าเมี่ยน  ผูู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีความต้องการช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน เช่น  อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียน  คอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  เครื่องเล่นสนาม อาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงลานกีฬา และการปรับปรุงอาคารเรียนไม้ โดยเฉพาะอาคารเรียนที่มีอยู่เป็นอาคารไม้หลังเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2519  มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  และการใช้งาน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้  แต่ด้วยความจำเป็น  จึงต้องปรับปรุงไปตามกำลังทรัพย์  แต่ด้วยสภาพที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จึงขาดงบประมาณในการซ่อมแซม  หากท่านต้องการจัดค่ายอาสาหรือบริจาคสิ่งของต่าง ๆ  โรงเรียนบ้านสถานจักขอบพระคุณเป๋็นอย่างยิ่ง   ติดต่อ ผอ. เอกรัตน์  โทร  0861960279 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-10-11 20:24:461


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล