ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคอุปกรณ์กีฬา-อุปกรณ์การเรียน


 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์. ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 118คน. มีครูและบุคลากร จำนวน 10คน  ผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง มีฐานะยากคน  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีความขาดแคลนดังนี้

1. อุปกรณ์การกีฬาทุกชนิด.

2. เสื้อผ้า

3. อุปกรณ์การเรียน

  จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านช่วยบริจาคด้วยค่ะ ผู้ตั้งกระทู้ นางประครอง. นังตะลา :: วันที่ลงประกาศ 2018-11-04 22:32:31


1

ความคิดเห็นที่ 4 (4279732)

โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

 โรงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตรจ้าง 2 คน

ติดต่อ https://www.facebook.com/watbandongsc

พิกัด GPS:

ข้อมูลอ้างอิง

- ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 120 กิโลเมตร

- เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความต้องการ สิ่งของบริจาค  เงินบริจาค  ค่ายอาสา สิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ต่าง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

-สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดง วันที่ตอบ 2018-11-07 09:18:05


ความคิดเห็นที่ 3 (4279536)

 โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

 โรงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตรจ้าง 2 คน

ติดต่อ https://www.facebook.com/watbandongsc

พิกัด GPS:

ข้อมูลอ้างอิง

- ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 120 กิโลเมตร

- เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความต้องการ สิ่งของบริจาค  เงินบริจาค  ค่ายอาสา สิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ต่าง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

-สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดง วันที่ตอบ 2018-11-06 08:59:46


ความคิดเห็นที่ 2 (4279374)

 โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

 โรงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตรจ้าง 2 คน

ติดต่อ https://www.facebook.com/watbandongsc

ข้อมูลอ้างอิง

- ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 120 กิโลเมตร

- เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความต้องการ สิ่งของบริจาค  เงินบริจาค  ค่ายอาสา สิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ต่าง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

-สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดง วันที่ตอบ 2018-11-05 10:25:10


ความคิดเห็นที่ 1 (4279371)

 โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

 โรงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตรจ้าง 2 คน

ติดต่อ https://www.facebook.com/watbandongsc

ข้อมูลอ้างอิง

- ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 120 กิโลเมตร

- เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความต้องการ สิ่งของบริจาค  เงินบริจาค  ค่ายอาสา สิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ต่าง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

-สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดง วันที่ตอบ 2018-11-05 10:23:201


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล