ReadyPlanet.com


โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ขอความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน


 เรียน  คณะนักศึกษา ค่ายอาสาพัฒนา   , บริษัท ห้างร้าน  และ ผู้ใจบุญทุกท่าน

          ด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์   ตั้งอยู่ที่  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา    มีจำนวนนักเรียน    204  คน  ครูและบุคลากร   18  คน  ด้วยขณะนี้  ทางโรงเรียน  กำลังดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่า ซึ่งสร้างมา ตั้งแต่ปี พศ. 2503  และ ทางพี่น้องประชาชน  จะขออนุรักษ์ไว้  เพื่อเป้นอนุสรณ์ ของโรงเรียน  ที่เป็นสถานที่ให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียน  มายาวนาน  โดยขณะนี้  กำลังดำเนินการ  แต่ยังขาดงบประมาณ หลายด้านอาทิเช่น

            1. งานเทพื้นปูนซิเมนต์   ขนาด พื้นที่   154  ตารางเมตร      

            2. งานเปลี่ยนหลังคา  ที่ชำรุด เป็นสนิม มายาวนาน

            3. งานทาสีอาคารเรียน 

            4. งานฝ้าเพดานต่าง ๆ

            5. งานการตกแต่ง บริเวณสถานที่  ให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

            ดังนั้น  กระผม  นายไพทูรย์   อักษรครบุรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  จึงใคร่ขอความเมตตา จากทุกท่าน  ได้ ให้ความช่วยเหลือ และ สนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ให้สำเร็จลุล่วง  ไปด้วยดี  ใคร่ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้  

                                     นายไพทูรย์       อักษรครบุรี     ผอ.รร.ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

                                      โทร  /  idline     0817302436  ,  0638158342ผู้ตั้งกระทู้ ผอ.ไพทูรย์ อักษรครบุรี (piyasak94 -at- gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2018-12-05 10:57:24


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล