ReadyPlanet.com


อยากทราบรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ ในจังหวัด นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี


 

 
อยากทราบรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ สิ่งของจำพวก เครื่องเขียน ยารักษาโรค หรือจะเป็นอาหารกลางวัน ต้องการไปบริจาคภายในเดือนนี้ 


ผู้ตั้งกระทู้ Nueksanuk Nook (idecor29-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-01-09 12:04:08


1

ความคิดเห็นที่ 4 (4294164)

 

 

ขอรับบริจาคเตาเผาขยะ

นักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนวัดบ้านดง

โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

รงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี

สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

จุดประสงค์

-ขอรับการบริจาค คอมพิวเตอร์


-ขอรับงบประมาณ จัดจ้างครูอัตราจ้าง

-ไฟ ส่องสว่าง เวลากลางคืน

-จัดค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนยังมีความคาดแคลนอีกหลายส่วน


{ในการบริจาคงบประมาณท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับท่านที่ประสงค์จะลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2562 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562}

ติดต่อ : https://www.facebook.com/watbandongscผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียน วันที่ตอบ 2019-02-08 08:29:00


ความคิดเห็นที่ 3 (4288894)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  120  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  64 คน

นักเรียนชาย  34 คน หญิง 30 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.      อุปกรณ์การเรียน

2.      ข้าวสาร  อาหารแห้งต่าง ๆ

3. อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เพ็ญผกา (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-01-10 09:30:44


ความคิดเห็นที่ 2 (4288838)

กิจกรรมวันเด็ก

นักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนวัดบ้านดง

โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

รงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี

สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

จุดประสงค์

-ขอรับการบริจาค คอมพิวเตอร์
-ขอรับงบประมาณ จัดจ้างครูอัตราจ้าง

-ไฟ ส่องสว่าง เวลากลางคืน

-จัดค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนยังมีความคาดแคลนอีกหลายส่วน
{ในการบริจาคงบประมาณท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับท่านที่ประสงค์จะลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2562 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562}

ติดต่อ : https://www.facebook.com/watbandongsc

ผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดง วันที่ตอบ 2019-01-10 08:54:19


ความคิดเห็นที่ 1 (4288829)

กิจกรรมวันเด็ก

นักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนวัดบ้านดง

โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

รงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี

สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

จุดประสงค์

-ขอรับการบริจาค คอมพิวเตอร์
-ขอรับงบประมาณ จัดจ้างครูอัตราจ้าง

-ไฟ ส่องสว่าง เวลากลางคืน

-จัดค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนยังมีความคาดแคลนอีกหลายส่วน
{ในการบริจาคงบประมาณท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับท่านที่ประสงค์จะลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2562 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562}

ติดต่อ : https://www.facebook.com/watbandongsc

ผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดง วันที่ตอบ 2019-01-10 08:51:221


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล