ReadyPlanet.com


สมทบทุนอาหารกลางวันให้นักเรียน


   ด้วย โรงเรียนวัดดอนยอ  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันมีน้กเรียนทั้งสิ้น  263  คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  และมีปัญหาทางด้านครอบครัว  จึงทำให้ไม่สามารถสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุตรหลานได้  โดยโรงเรียนต้องดูแลและให้การช่วยเหลือในทุกๆด้าน  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ปัจจุบันโรงเรียนกำลังประสบปัญหาในเรื่ืองของอาหารกลางวัน เนื่องจากทางรัฐบาลสนับสนุนค่าอาหารใ้ห้เฉพาะชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เท่านั้น  ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณให้  จึงทำให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง   ดังนั้นโรงเรียนวัดดอนยอจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผุู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุนเรื่องอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตามกำลังศรัทธา  โดยโรงเรียนสามารถออกเอกสารการบริจาคเงินเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งสามารถลดหย่อนได้  2  เท่าและขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกๆท่านที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนในครั้งนี้   ท่านสามารถโอนเงินเข้ีาบัญชีโรงเรียน

ธนาคารกรุงไทย  สาขานครนายก  เลขที่บัญชี  211-0-08792-7  ชื่อบัญชีเงินสวัสดิการนักเรียน ร.ร.วัดดอนยอ

ติดต่อสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่  ผอ.รตนพร  พนมพร  083-0334180

    ผู้ตั้งกระทู้ รตนพร พนมพร (suwansirija-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-02-10 22:41:11


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล