ReadyPlanet.com


รร.ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล


1.ชื่อ รร.

2.จังหวัด

3.ชื่อผู้ประสานงาน

4.เบอร์โทรผู้ตั้งกระทู้ ผู้ให้ :: วันที่ลงประกาศ 2019-04-11 14:33:11


1

ความคิดเห็นที่ 34 (4311501)

 

1.ชื่อ รร.บ้านหนองฆ้องนาสีนวล อำเภอกุดจับ
 
2.จังหวัด อุดรธานี 
 
3.ชื่อผู้ประสานงาน คุณครูกฤตพร วรรักษ์
 
4.เบอร์โทร 0943616229​, 0979984491
ผู้แสดงความคิดเห็น คุณครูกฤตพร (phupan58-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-06-04 20:37:38


ความคิดเห็นที่ 33 (4310968)

  1.ชื่อร.ร. :  โรงเรียนบ้านหนองคูณ  มีนักเรียนจำนวน 65 คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

2.จังหวัด :  อุบลราชธานี

3.ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวสุลัญจพร คะณาสา

4.เบอร์โทร  : 0835616179

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูสุ (noosu486-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-30 22:37:32


ความคิดเห็นที่ 32 (4309196)

 1.ชื่อร.ร. :  โรงเรียนบ้านสถาน  มีนักเรียนจำนวน 103 คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

2.จังหวัด :  พะเยา

3.ชื่อผู้ประสานงาน : นายเอกรัตน์  กันทะเนตร

4.เบอร์โทร  : 086- 1960279

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-21 11:46:23


ความคิดเห็นที่ 31 (4308820)

เรียนท่าน ท่านผู้ใหญ่ใจดี

  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง  จ.เลย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวนนักเรียน 103 คน   ปัจจุบันไม่มีห้องพยาบาล สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ขอบุญกุศลนี้ส่งเสริมให้ท่านและครอบครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญ

รายละเอียดดังนี้

1.ชื่อ รร.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่  ต.ห้วยส้ม  อ.ภูกระดีง

2.จังหวัด  เลย

3.ชื่อผู้ประสานงาน  นายพิพัฒน์  งามชัยภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

4.เบอร์โทร  093-4461268   ID Line : pipat8497

ผู้แสดงความคิดเห็น พิพัฒน์ (neng25522009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-17 01:26:21


ความคิดเห็นที่ 30 (4308074)

1.ชื่อร.ร. :  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง  มีนักเรียนจำนวน 71  คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

2.จังหวัด :  ตำบลหาดนางแก้ว  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

3.ชื่อผู้ประสานงาน : นางธนัชพร  โนนกงกาง

4.เบอร์โทร  : 064 - 9239896

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนัชพร (thanuchporn-dot-255834-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-13 20:45:48


ความคิดเห็นที่ 29 (4306982)

 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศรีเมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280(จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก)

จังหวัด  ขอนแก่น

ผู้ประสานงาน นายโกสินทร์  บญมาก

เบอร์ติดต่อ  0854599887

ผู้แสดงความคิดเห็น นายโกสินทร์ บุญมาก (gosin2520-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-07 07:13:47


ความคิดเห็นที่ 28 (4306884)

ชื่อโรงเรียน : บ้านไร่เจริญ

จังหวัด : ศรีสะเกษ

ผู้ประสาน : นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย

เบอร์โทร : 0637952956

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย วันที่ตอบ 2019-05-04 23:05:40


ความคิดเห็นที่ 27 (4306780)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระัดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกาาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 85 คน  ปัจจุบันประสบปัญหา ห้องพยาบาลทรุดโทรมเนื่องจากฝ้าห้องพยาบาลดดนปลวกกัดกินและหล่นลงมาทำให้เตียงพยาบาล ที่นอน ผ้าห่มและตู้ยา เสียหาย ทางโรงเรียนมีความประสงค์ขอการสนับสนุนเตียงพยาบาล ขนาด 3.5 ฟุดพร้อมที่นอน ผ้าห่ม หมอนและตู้ยาพร้อมย่ารักาาโรคเบื้องต้นให้กับโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ 

 

0863859833 ครูกนกวรรณ

0954803629  ครูแจง

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูกนกวรรณ (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-03 13:51:31


ความคิดเห็นที่ 26 (4305988)

 1. ชื่อ รร.  บ้านดอนกลอยนากลาง

2.  จังหวัด   อุบลราชธานี

3.  ชื่อผู้ประสานงาน    นางพิชยา   ทาโคตร

4. เบอร์โทร   0846073164

ผู้แสดงความคิดเห็น พิชยา ทาโคตร (pitchayatakote7-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-04-28 14:39:37


ความคิดเห็นที่ 25 (4305495)

 ชื่อโรงเรียน   หนองหัวช้าง 

จังหวัด  กาฬสินธ์ุ

ผู้ประสานงาน  นายสุนัน  ผลรักษา

เบอร์ติดต่อ 0892743533  idline 0892743533

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัน ผลรักษา (nunsunun-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-04-25 01:15:01


ความคิดเห็นที่ 24 (4305112)

 1.ชื่อ รร. โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย

2.จังหวัด  อุตรดิตถ์ 53120

3.ชื่อผู้ประสานงาน  นายโสภณ  สีหะอำไพ

4.เบอร์โทร  0817078766

ผู้แสดงความคิดเห็น โสภณ สีหะอำไพ (sophon-at-bkkp-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2019-04-22 22:18:58


ความคิดเห็นที่ 23 (4305110)

 โรงเรียนวัดดอนยอ  หมู่ที่  3  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

ผู้ประสานงาน  นางสาวรตนพร  พนมพร

โทรศัพท์  083-0334180

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปีที  3  มีนักเรียนทั้งสิ้น  265  คน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รตนพร พนมพร (suwansirija-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-04-22 21:09:38


ความคิดเห็นที่ 22 (4304476)

 1.ชื่อ รร. : โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง  ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย 

2.จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ 

3.ชื่อผู้ประสานงาน : นางสุกัญญา  ปัตเมฆ 

4.เบอร์โทร : 0809946253

5. ไอดีไลน์ :  yayhee14623

โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ห้องพยาบาลค่ะ

 
ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา ปัตเมฆ (sukanyayayhee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-04-18 11:57:38


ความคิดเห็นที่ 21 (4304255)

 1.ชื่อ รร.วัดโคกเจริญ

2.จังหวัด บุรีรัมย์

3.ชื่อผู้ประสานงาน ผอ ทรงพล ศิริรมยานนท์

4.เบอร์โทร 0879633245

เปิดสอนชั้นอนุบาล - ป.6 นักเรียน 102 คน ไม่มีห้องพยาบาลกับอุปกรณ์ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ทรงพล ศิริรมยานนท์ วันที่ตอบ 2019-04-17 09:42:59


ความคิดเห็นที่ 20 (4304200)

ต้องการอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและปรับปรุงห้องพยาบาลครับ

 1.โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

2.จังหวัดกาฬสินธ์ุ

3.ผู้ประสานงาน ผอ.นิกร  สันประเภท

 4.เบอร์โทรศัพท์ 093-3239616

ผู้แสดงความคิดเห็น นิกร สันประเภท (ronghpd_9999-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-04-16 19:06:01


ความคิดเห็นที่ 19 (4304184)

 1.  ชื่อ ร.ร.  :   โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

2.  จังหวัด : นครราชสีมา

3. ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาววารุนันท์ บังสัยเทียะ

4. เบอร์ โทร : 0897236032

ผู้แสดงความคิดเห็น วารุนันท์ บังสันเทียะ วันที่ตอบ 2019-04-16 15:41:11


ความคิดเห็นที่ 18 (4304162)

 1.ชื่อ ร.ร. : โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์

2. ที่อยู่ : บ้านโนนชัย  หมู่ 1 ตำบลโคกสะอาด  อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

3. ผู้ประสานงาน : นางจิราพร  นาจรูญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน

4. เบอร์โทร : 081 2612262

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราพร นาจรูญ (Jirapornoiljira-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-04-16 10:53:07


ความคิดเห็นที่ 17 (4304098)

 โรงเรียนดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

ครูนัฐพล  สุขเสาร์ โทร. 0987459519

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดอยสามหมื่น วันที่ตอบ 2019-04-15 13:27:58


ความคิดเห็นที่ 16 (4304051)

1. โรงเรียนวัดหนองสนวน

2.จังหวัด พิจิตร

3.ผู้ประสาน นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน

4.เบอร์โทร 0855311772

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ วันที่ตอบ 2019-04-14 16:39:44


ความคิดเห็นที่ 15 (4304027)

 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางงสาวพรพรรณ​ คชเชนทร์

0840540854​

ผู้แสดงความคิดเห็น พรพรรณ​ คชเชนทร์ วันที่ตอบ 2019-04-13 21:41:56


ความคิดเห็นที่ 14 (4304017)

 1.ชื่อ รร.วัดอินทอารีฯ

2.จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง

3.ชื่อ ผู้ประสานงาน ผอ.เฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์

4.เบอร์โทร 0859997629

ขาดแคลนอุปกรณ์ ยารักษาโรคค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-04-13 17:47:13


ความคิดเห็นที่ 13 (4304016)

 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น 

ผู้ประสานงาน  นายพนมไพร  ปราบแกะ

โทรศัพท์  0994681818

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พนมไพร (ืnamjai73-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-04-13 16:42:27


ความคิดเห็นที่ 12 (4304004)

 1.ชื่อโรงเรียน  : โรงเรียนบ้านสวายสนิท

2.จังหวัด : ศรีสะเกษ

3.ผู้ประสานงาน : นายคุณากร  ธนที

4.เบอร์โทร : 0882265880

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูต้อม วันที่ตอบ 2019-04-13 12:30:50


ความคิดเห็นที่ 11 (4304001)

โรงเรียนวัดบ้านดง   อ.แก่งคอย   จ.สระบุรี  

ผู้ประสานงาน นางสาวชนานันท์    โสภี

เบอร์โทร 085-7445883

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูเก๋ (chananan_21-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-04-13 11:16:18


ความคิดเห็นที่ 10 (4303996)

 โรงเรียนวัดดอนยาง

  จังหวัดชุมพร

  นายภาวัช  ศรีวลี ผู้อำนวยการโรงเรียน

  โทร 0969616886

ผู้แสดงความคิดเห็น ภาวัช ศรีวลี วันที่ตอบ 2019-04-13 07:46:15


ความคิดเห็นที่ 9 (4303995)

 1.ชื่อ รร. โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน

2.จังหวัด ม.1 ต.ร่มไทร  อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส 96190

3.ชื่อผู้ประสานงาน นายบือราฮาน  สาอะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน

4.เบอร์โทร 0935890083

 
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-04-13 05:06:57


ความคิดเห็นที่ 8 (4303989)

  เรียน  ท่าน 

   โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีนักเรียน 115 คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ต้องการปรับปรุงห้องพยาบาล เพื่อส่งการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุบภาพตามโรงการปรับปรุงอนามัยของนักเรียน ต้องการปรับปรุงห้องพยาบาลให้นักเรียนได้ใช้และถูกตามหลักอนามัย ตามตัวชีวัดของโรงเรียนว

ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  ท่านสามารถติดต่อกับผู้อำนวยการธนากฤต   นันทพานิช  ได้ที่โทร 0649597879 /// 0634569563

   ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ ไอดีไลน์  0634569563

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-04-12 17:35:30


ความคิดเห็นที่ 7 (4303948)

 1. ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านป่าแดด

2. จังหวัด   น่าน

3. ชื่อผู้ประสานงาน  นางสวนสายรุ้ง  เสมอ

4. เบอร์โทรศัพท์ 0847409754

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านป่าแดด วันที่ตอบ 2019-04-12 14:02:44


ความคิดเห็นที่ 6 (4303889)

 โรงเรียนบ้านหันโจเหนองกุง ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เป็ยโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 3 คน นักเรียน 46 คน

ต้องการรับความอนุเคราะห์อุปกรณ์/ห้องพยาบาล

ติดต่อ ผอ.ธนามัย 0833438036

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภักดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-04-12 09:48:55


ความคิดเห็นที่ 5 (4303853)

 ๑.ชื่อโรงเรียน      โรงเรียนบ้านโนนไทย

๒.จังหวัด  สกลนคร

๓.ชื่อผู้ประสานงาน    นาย วีรชล บุพศิริ

๔.เบอร์โทร  0895778579


ขอขอบคุณครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านโนนไทย วันที่ตอบ 2019-04-12 08:22:55


ความคิดเห็นที่ 4 (4303848)

 1.ชื่อ รร. บ้านอ่างทอง

 
2.จังหวัด ฉะเชิงเทรา​
 
3.ชื่อผู้ประสานงาน ผอ.ดวงพร สุขสำราญ
 
4.เบอร์โทร 0619951539​ ขอบคุณ​ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ดววพร วันที่ตอบ 2019-04-12 07:59:23


ความคิดเห็นที่ 3 (4303837)

 โรงเรียนบ้านยางเครือ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ผู้ประสานนายนิติพัฒน์  รักกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ติดต่อ 0612955145 ขอขอบคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนิติพัฒน์ วันที่ตอบ 2019-04-12 00:05:56


ความคิดเห็นที่ 2 (4303827)

๑.ชื่อโรงเรียน      โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

๒.จังหวัด  ลพบุรี

๓.ชื่อผู้ประสานงาน    นาย สุรศักดิ์  จันทร์ภู่

๔.เบอร์โทร  ๐๘๑๙๒๔๙๑๑๕

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย สุรศักดิ์ จันทร์ภู่ วันที่ตอบ 2019-04-11 20:04:39


ความคิดเห็นที่ 1 (4303821)

 1.ชื่อ รร.  :   โรงเรียนวังโมกข์

2.จังหวัด.  :  พิจิตร

3.ชื่อผู้ประสานงาน .:  นายอิสริยะ สติใหม่

4.เบอร์โทร .:  082-402- 8949

ผู้แสดงความคิดเห็น แหม่ม วันที่ตอบ 2019-04-11 18:58:051


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล