ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน


 เรียนท่านผู้มีจิตศัทธา

ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาและซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน

เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่เคารพ

 ด้วยโรงเรียนวัดบ้านดง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ป.6 มีนักเรียน 69 คน ครูประจำการ 3 คน เด็กนักเรียนมีฐานะทางครอบครัวยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทางโรงเรียนต้องการขอความช่วยเหลือ ดังนี้

- อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้ สีน้ำ สมุดวาดภาพ กระดาษร้อยปอนด์ a4

- อุปกรณ์กีฬา  ได้แก่ ลูกฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ลูกแชร์บอล ตะกร้าแชร์บอล ไม้และลูกแบตมินตัน

- ชุดกีฬาสีฟ้าสำหรับนักเรียน เสื้อผ้าเก่า - ใหม่ ถุงเท้า - รองเท้า

- ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (ปัจจุบันเป็นกระเบื้อง ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 40 ปี มีผุพัง แตก ตามกาลเวลา)

- ทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่านและให้ความช่วยเหลือ

ติดต่อประสานงาน นางสาวชนานันท์ โสภี (ครูเก๋) 085 - 7445883

ID Line = kekaipuingam

 ผู้ตั้งกระทู้ ครูเก๋ (chananan_21-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-04-13 12:01:46


1

ความคิดเห็นที่ 2 (4304097)

 

โรงเรียนดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ขอรับบริจาคสิ่งของตามจิตศรัทธา


 ด้วยโรงเรียนดอยสามหมื่น ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่บนเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1400 เมตร ใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเป็นชนเผ่า ลีซู กระเหรี่ยง ไทยใหญ่ จีนฮ่อ มีนักเรียนจำนวน
75 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลจำกัด ทางโรงเรียนมีความ
ประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านสนับสนุน ดังนี้

1.รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
2.ชุดผลิตกระแสไฟฟ้า โซล่าเซลล์
3.อุปกรณ์ ทวนสัญญาณโทรศัพท์ มือถือระบบ Ais
4.แทงค์น้ำ สำหรับจัดเก็บน้ำ
5.ชุด หรือ เสือ กีฬา เสือวอร์ม สำหรับนักเรียน
6.ชุดนักเรียน ใหม่ หรือ มือสอง
7.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับนักเรียนอนุบาล
7.อื่นๆแล้วแต่ความประสงค์

ในการนี้ โรงเรียนดอยสามหมื่น จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆและงบประมาณ
เพื่อโรงเรียนจะได้นำใช้ประโยชน์ต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายณัฐพงษ์ อาภรณ์
โทร.089-2612547
ผู้แสดงความคิดเห็น ดอยสามหมื่น วันที่ตอบ 2019-04-15 13:24:18


ความคิดเห็นที่ 1 (4304019)

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 

-  ตั้งอยู่  204  ม. 8 ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  116 คน นักเรียนชาย  58 คน หญิง 58 คน  เปิดสอน  9  ชั้นเรียน  มีครู  6 ท่าน  จะเกษียณอายุราชการใน  วันที่  30  กันยายน  2562  จำนวน  2  ท่าน  จะเหลือคุณครูเพียง  4  ท่านเท่านั้น

ชั้นอนุบาล                 จำนวน  26  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  16  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  11  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  15  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  13  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  19  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  16  คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  116  คน

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2482   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือกิจกรรมการศึกษา  ให้ช่วย ทำประตูรั้วสำหรับปิด-เปิดให้นักเรียนเข้าออกเป็นเวลาและปลอดภัย  กว้าง 5 เมตร สูง  3  เมตร  ให้ โรงเรียนในชนบท  ดังนี้

1.       ทำประตูรั้วสำหรับปิด-เปิดให้นักเรียนเข้าออกเป็นเวลาและปลอดภัย  กว้าง 5 เมตร สูง  3  เมตร  งบประมาณ  25,000 – 28,000  บาท เนื่องจากโรงเรียนมีอาคารเรียนชิดกับถนนในหมู่บ้าน  จึงทำให้นักเรียนไม่ปลอดภัยในการทำกิจกรรมการเรียนรู้  ไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน  อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรได้

2.       ปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน  นักเรียนอนุบาล  จำนวน   2  ที่

3.        พัดลมฝาผนังโรงอาหาร      จำนวน  6  ตัว

4.       สื่อ อุปกรณ์การเรียน

5.       อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร 

6.  อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ                            

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง                  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

 0892466287

kru_jira@outlook.co.th

ติดต่อนางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง

0892466287

ID line  : Jiraporn_nong1

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2019-04-13 18:11:181


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล