ReadyPlanet.com


ต้องการสร้างอาคาร8*18เมตร


 ชมรมอีสาน​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ​กำลังสำรวจหาพื้นที่สร้างอาคารเรียนให้น้องๆ​ขนาด8*18เมตร​ ในพื้นที่ภาคอีสาน​ ออกค่ายในช่วงเดือนธันวาคม2562 ท่านอาจารย์หรือรรเรียนสนใจสามารถติดต่อ0979868816คุณแต้มครับผู้ตั้งกระทู้ คุณพงษ์สิท :: วันที่ลงประกาศ 2019-05-12 16:55:51


1

ความคิดเห็นที่ 2 (4310971)

 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รรงขนาดเล็กชายขอบ เปิดสอนในระดับ อ.๒ - ป.๖ มีนักเรียน ๕๔ คน ครูประจำการ ๔ ท่าน ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน แต่มุ่งมั่นต้องการพัฒนาโรงเรียนให้ดีที่สุดเพื่อนักเรียนและชุมชน อยากสนับสนุนจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ในการสร้างอาคารและแหล่งเรียนรู้ครับ 

นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ๐๖๓-๗๙๕๒๙๕๖

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย วันที่ตอบ 2019-05-30 22:59:46


ความคิดเห็นที่ 1 (4310865)

 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล  ตำบลขอนยูง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ  40  กม.  จำนวนนักเรียน  48  คน  จำนวนข้าราชการครู  3 คน        ครูธุรการ  1  คน  ภารโรง  1  คน  (ปัญหาครูไม่ครบชั้น)  มีอาคารเรียน  2  อาคาร  เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 – ชั้น ป.6  มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก  สภาพในชุมชนเข้มแข็ง  แต่มีฐานะยากจน  สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่  ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน  ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา  คือ  กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน  และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  ในอนาคต  ดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่าง  ที่ท่านสามารถบริจาคได้  ดังนี้

-ทุนการศึกษา

-เครื่องเล่นสนาม

-โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน

-งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด  โรงฝึกงาน  และห้องน้ำสำหรับนักเรียน

-อุปกรณ์กีฬา

-ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

-ครุภัณฑ์ต่างๆ

-เครื่องคอมพิวเตอร์

-อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

-ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน

จึงขอความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

          จึงขอขอบพระคุณมา    โอกาสนี้

                                                          ผอ.สอนชัย  พรมประเสริฐ

                                                          097-9984491

phupan58@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น Krittaporn (phupan58-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-30 13:28:161


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล