ReadyPlanet.com


ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


 สวัสดีค่ะ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการจัดค่ายสร้างลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในวันที่ 8-10 มกราคม 2563  โดยมีความประสงค์ ดังนี้

1.บริจาคอุปกรณ์การเรียน

2.ปรังปรุงสถานที่ต่างๆในโรงเรียน เช่น ทาสีสนามเด็กเล่น ปรับปรุงห้องสมุดพร้อมบริจาคหนังสือ ทำแปลงผัก

3.กิจกรรมอื่นๆตามที่ทางโรงเรียนต้องการและทางเราสามารถทำให้ได้

4.จัดกิจกรรมงานวันเด็กในวันที่ 10 มกราคม 2563

โดยต้องการโรงเรียนที่สามารรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 100 คน

โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ นางสาวณัฐรดา วงศ์บุญประเสริฐ (โอโซน) เบอร์โทร 094-487-7328

หรือติดต่อทางอีเมลที่ nzaotnreada@gmail.com และสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างกระทู้ได้เลยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ นางสาวณัฐรดา วงศ์บุญประเสริฐ :: วันที่ลงประกาศ 2019-10-07 22:40:45


1

ความคิดเห็นที่ 9 (4343299)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

- อิฐบล็อกและปูนในการก่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันลิง

- แอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดและห้องอนุบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-14 21:07:45


ความคิดเห็นที่ 8 (4339063)

 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนเล็กๆชายขอบ ปัจจุบันเปิดสอนระดับ อนุบาล๒ ถึง ป.๖ มีนักเรียน ๕๕ คน ครูและบุคลากร ๘ คน มีความประสงค์ให้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาช่วยพัฒนาโรงเรียน ครับ

นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ๐๖๓ ๗๙๕๒๙๕๖

ผู้แสดงความคิดเห็น นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย (yoyo_naiyanuy2518-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-27 20:19:36


ความคิดเห็นที่ 7 (4337980)

  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน


          โรงเรียนบ้านป่าตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57170 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 104 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทบนดอย นักเรียนเป็นเด็กชนเผ่าลีซอ กระเหรี่ยงและลาหู่ ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมฐานะไม่ดี  การสนับสนุนจากผู้ปกครองจึงมีน้อย  การของบจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นผมจึงได้ขอความกรุณาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

2.อุปกรณ์ที่เป็นของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กอนุบาลและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน 

4.เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  

5.สร้างหรือปรับปรุงห้องสมุด

6.ปูกระเบื้องโรงอาหารและลานกิจกรรม 

7.มุงหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9.เครื่องมือช่าง

10.ลานกีฬาคอนกรีต เนื่องจากในช่วงฤดูฝนพื้นสนามสำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการเรียนการสอนกลางแจ้ง มีความเฉอะแฉะ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

11.โน๊ตบุค ปริ้นเตอร์และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

12. สร้างหอพักนักเรียน

13. อุปกรณ์ทำความสะอาด

14. เสาปูนและลวดหนามสำหรับล้อมเขตโรงเรียนป้องกันการบุกรุกของชุมชน 

15. เมล็ดพันธุ์ผัก

16. สร้างห้องเก็บอุปกรณ์

17. เครื่องอุปโภค บริโภคและเครื่องนอนเด็กหอพัก

18.สร้างห้องน้ำ

19.สื่อ หนังสือห้องสมุด

20.งบจ้างครู 84000 บาท

21.อุปกรณ์แปรงฟัน

22.เครื่องตัดหญ้า

22.เครื่องตัดผม 2เครื่อง

23.โต๊ะญี่ปุ่น 10ตัว

24.อุปกรณ์ครัว

25.ติดเครื่องเสียงหอประชุม

26.พัดลมผนัง 

          ถ้าผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล  ผอ.โรงเรียน
บ้านป่าตึง   เบอร์ติดต่อ
 
086-1891904

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

                                                    ( นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล )  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

                                                         เบอร์โทรศัพท์  086-1891904

E-mail : ptschool54@gmail.com


ผู้แสดงความคิดเห็น นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล (ptschool54-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-21 13:59:31


ความคิดเห็นที่ 6 (4336464)

 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

 
 
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 40 กม. จำนวนนักเรียน 48 คน จำนวนข้าราชการครู 3 คน ครูธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน (ปัญหาครูไม่ครบชั้น) มีอาคารเรียน 2 อาคาร เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 – ชั้น ป.6 มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก สภาพในชุมชนเข้มแข็ง แต่มีฐานะยากจน สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่ ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา คือ กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ในอนาคต ดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่าง ที่ท่านสามารถบริจาคได้ ดังนี้
 
-ทุนการศึกษา
 
-เครื่องเล่นสนาม
 
-โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
 
-งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด โรงฝึกงาน และห้องน้ำสำหรับนักเรียน
 
-ชุดกีฬานักเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุกชนิด อุปกรณ์ออกกำลังกาย
 
-ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
 
-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
 
-เครื่องคอมพิวเตอร์
 
-ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน มีความทรุดโทรม 
 
-ทาสี วาดภาพ และลาน BBL
 
>>>เรื่องเร่งด่วน ซ่อมหลังคาและเพดานฝ้า อาคารเรียนชำรุด เสี่ยงอันตรายต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก
 
จึงขอความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
 
          จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
     ผอ.สอนชัย พรมประเสริฐ 0979984491 , 0943616229 
Id line... goppii_giipop
 
phupan58@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น Krittaporn (phupan58-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-11 17:03:38


ความคิดเห็นที่ 5 (4336364)

 รร.วัดอินทอารีฯ ตั้งอยู่ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอน ระดับ อนุบาล 2 - ม.3 มี นักเรียน 103 คน และศูนย์ อบต.เด็กเล็ก 17 คน ครู มี 9 คน อยากให้ทางคณะจัดกิจกรรมวันเด็กให้ รร.และทำแปลงผัก ค่ะ ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0859997629 ผอ.เฉลิมศรี ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-10-11 12:49:44


ความคิดเห็นที่ 4 (4336347)

 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๑๖ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑ ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน     เจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน มีพื้นที่เขตบริการจำนวน ๕ หมู่บ้าน

 

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)

โทร 036 200519,  064 7276716

ผู้อำนวยการ  095 5643589

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทชนันธรณ์ วันที่ตอบ 2019-10-11 12:16:36


ความคิดเห็นที่ 3 (4336189)

 รร.บ้านหนองแวงนอก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 

คิดต่อ ผอ.เดือน 0619289993

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภักดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-10-10 18:44:03


ความคิดเห็นที่ 2 (4335808)

 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 360หมู่6 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นักเรียน 220 คน ครู 14 คน ห่างถนนสาย359 ประมาณ 300เมตร แจ้งหรือติดต่อที่ ผอ.ประสิทธิ์ 0934454307

ผู้แสดงความคิดเห็น ประสิทธิ์ จำปาเพชร วันที่ตอบ 2019-10-09 11:04:01


ความคิดเห็นที่ 1 (4335417)

 โรงเรียนบ้านวังเต่า

หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์/แฟกซ์ 075804170

www.banwangtao.ac.th

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 91 คน

 

 

ขอแสดงความนับถือ

ผอ.ดร.ขจรศักดิ์

โทร. 0896511691

LINE id : Dr.Kajornsak

ผู้แสดงความคิดเห็น ขจรศักดิ์ วันที่ตอบ 2019-10-07 23:00:551


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล