ReadyPlanet.com


ขอรับสมัครโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรม CSR


 เรียน ผู้อำนวยการ /ครูใหญ่/อาจารย์ทุกท่าน

 
                 เนื่องจากมีความประสงค์จะขอรับสมัคร โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำปี 2563 งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  3 วัน 2  คืน 
 
                 ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนที่มีความสนใจส่งรายละเอียด เพื่อเข้ารับการพิจารณา คุณสมบัติ และความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 
                  1. ต้องเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนรวม ไม่เกิน  150 คน
 
                  2. รายละเอียดความจำเป็นของสิ่งที่ต้องการ โดยเรียงลำดับ จากสิ่งที่มีความจำเป็นสูงสุด
 
                  3. ภาพถ่ายโรงเรียน นักเรียน สภาพความเป็นอยู่ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่  หากเป็นอาคาร ที่ต้องการซ่อมแซม ขอทราบรายละเอียดและภาพถ่าย เพื่อประเมินการดำเนินงาน
 
                   
                 โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการพิจารณา กรุณาส่งรายละเอียดเป็น PDF File ทั้งหมดมาที่ 
 
               แผนกบัญชีทรัพย์สิน  Janya.c@srtet.co.th
 
               เปิดรับการพิจารณาตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม  2562


ผู้ตั้งกระทู้ จรรยา ชำนาญ (janya-dot-c-at-srtet-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2019-11-06 15:00:29


1

ความคิดเห็นที่ 2 (4343297)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 150 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-14 21:03:37


ความคิดเห็นที่ 1 (4342935)

 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มีความประสงค์ขอร่วมทำกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ค่ะ ปัจจุบันโรงเรียนมี นักเรียนทั้งหมดรวมทั้งสิ้น จำนวน 103 คน อนุบาล3ขวบ- อนุบาล 3 จำนวน 41 คน ชั้นประถมศึกษา จำนวน 62 คน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ที่อยู่โรงเรียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฝ้าย  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี ทางโรงเรียนจะจัดส่งข้อมูลทาง E-mail ค่ะ

ผู้ประสาน นางรุ่งนภา สุภาภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

0848930174

ผู้แสดงความคิดเห็น นางรุ่งนภา สุภาภา วันที่ตอบ 2019-11-13 14:46:271


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล