ReadyPlanet.com


เรียนผู้ใหญ่ใจดีช่วยบริจาคงบซ่อมแซมรางรินใหม่


 กราบเรียนผู้ใหญ่ใจดีผู้มีจิตเมตตา

          โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ใช้น้ำปะปาภูเขา และใช้โซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์. ปัจจุบัน มีนักเรียน 25 คน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 7 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก การคมนาคมโดยทางเรือ  ขอความเมตตามาช่วยบริจาคงบ เพื่อซ่อมแซมในส่วนที่พัง ของอาคารบ้านพักครูหญิง เมื่อเวลาฝนตกลงมาหนัก น้ำจากรางรินห้องพักด้านบนก็เข้ามาในบ้านพัก ทำให้ข้าวของเสียหาย  และลงมาใส่บ้านพักครูด้านล่างเกิดความเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นความสำคัญ  จึงขอความอนุเคราะห์ดังนี้

1.งบบริจาคช่วยซ่อมแซมรางรินหรือเปลี่ยนใหม่  10,000-บาท

 ผู้ตั้งกระทู้ ดวงพร :: วันที่ลงประกาศ 2020-03-21 10:40:29


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4367147)

 สามารถติดต่อได้ที่ครูดวงพร.   098-7783012

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงพร วันที่ตอบ 2020-03-21 10:46:071


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล