ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์บริจาคอุปกรณ์การจัดเรียนการสอน


 โรงเรียนราษฤฃฎร์ศุภประดิษฐ์  ตั้งอยู่ หมู่ 4 ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมีนักเรียน 80  คน มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอุปการการจัดการเรียนการสอนช่วงวิกกฤติโควิด 19  โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  ซึ่งทำให้นักเรียนต้องหยุดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทางโรงเรียนเกรงว่านักเรียนจะไม่ได้รับการพัฒนาด้านสมองและในทุกๆด้านด้านการเรียนรู้  ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการให้ครูจัดทำแบบฝึกหักเพื่อทบทวนการเรียนให้นักเรียนทำที่บ้าน  โดยครูจะเป็นผู้ออกเยี่ยมนักเรียนตามบ้านพร้อมนำแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนทำที่บ้านทุกสัปดาห์ แต่ขาดแคลนเครื่อ งมือ ดังนี้

1.กระดาษ เอ 4 

2.หมึกเติมเครื่องปริ้น

3.เครื่องปริ้น

สามารถติดบริ จาคได้ที่   ผอ.ระวิวรรณ  0863859833

E mail.   ravivan2514@gmail.com   ผู้ตั้งกระทู้ ระวิวรรณ (Ravivan2514-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-05-15 09:07:54


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล