ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุน อุปกรณ์ ครับ


 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดี

 
    โรงเรียนบ้านทำเนียบ ขอรับบริจาค 
 
    -หน้ากากผ้า  จำนวน ๒๑๕ ชิ้น 
 
    -Face Shield จำนวน ๒๑๑ ชิ้น 
 
    - เจลล้างมือจำนวน ๒๑๑ หลอด 
 
    - เครื่องวัดไข้จำนวน ๒ ชุด
 
    หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆให้กับนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นการป้องกันโรคโควิด 19 โดยวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะเป็นวันเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกและนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดหน้ากากผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
 
โรงเรียนบ้านทำเนียบ ตั้งอยู่ ม. ๘ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีนักเรียนจำนวน  ๑๙๕ คน คณะครูและบุคลากร จำนวน ๑๖ คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล.๑ - ป.๖  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน กระผมในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านทำเนียบ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
 
ติดต่อกลับมาได้ที่เฟสบุก Krusutti NT หรือ ส่งไปที่โรงเรียนได้เลยครับ ตามที่อยู่ โรงเรียนบ้านทำเนียบ หมู่ ๘ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์  ๙๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๘๗-๒๙๖๒๘๙๔ ขอขอบพระคุณครับ


ผู้ตั้งกระทู้ นายสุทธิพร เพ็งลาย (sutonenueng-at-gmaii-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-06-27 08:49:59


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4385648)

 รียน ท่าน ผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่าน ครับ

          ทางโรงเรียนบ้านน้ำปาย   หมู่ที่ 1 ต.น้ำปาย   อ.แม่จริม  จ.น่าน  55170   เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งหมด 80คน มีครูและบุคลากร 9 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  งบประมาณจำกัด โรงเรียนยังมีความต้องการและขาดแคลนดังนี้

1.งบประมาณในการจ้างครู ( เนื่องจากครูไม่ครบชั้น)

2.ทุนการศึกษานักเรียนยากจน

3. งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน โควิด 19  เช่น หน้ากากอนามัย เจล สบู่ หรือ เฟชชิวให้นักเรียน

4.งบประมาณในการซ่อมแซมถนนในโรงเรียน ( เนื่องจากถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ และพังเสียหาย)

5 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ุ6 ถังเก็บน้ำดื่ม ขนาด 3000 ลิตร

                    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

                     นายสมหวัง  วงค์แจ่ม

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย

ติดต่อเบอร์โทร 081-7836737

e- mail  somwang27827@gmail.com

ทั้งนี้  โรงเรียนสามารถ ออกใบใบเสร็จ หรือ ลงในระบบ e-donation บริจาคเพื่อการศึกษา เพื่อลดหย่อนภาษีได้นะครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมหวัง วันที่ตอบ 2020-06-30 11:14:141


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล