ReadyPlanet.com


โรงเรียนบ้านนากลาง ขอรับบริจาค เครื่องดนตรีสากล เพื่อให้เด็ก ได้ฝึกซ้อมเล่นดนตรี


 เรียน   ท่านผู้ใจบุญ ใจกุศล ทุกท่าน

    ด้วย โรงเรียนบ้านนากลาง  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ จากท่านผู้ใจบุญ ใจกุศล ได้ช่วยเหลือ ทางโรงเรียน ในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ้อมการเล่นดนตรี ซึ่งจะทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จะได้ไม่ไปมั่วสุม หรือถูกมอมเมาในอบายมุขต่าง จะทำให้นักเรียน  มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี  เป็นคนมีสุนทรียภาพ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็

1. ชื่อโรงเรียน  ( โรงเรียนบ้านนากลาง  )

2. สถานที่ตั้ง     หมู่ที่  8    ตำบล  นากลาง   อำเภอ   สูงเนิน     จังหวัด นครราชสีมา   30380

3. สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุน

ที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

หมายเหตุ

1

กีต้าร์ไฟฟ้า

2

เครื่อง

 

2

กีต้าร์เบส

1

เครื่อง

 

3.

กลองชุด

1

เครื่อง

 

4

คีบอร์ด

1

เครื่อง

 

5.

แอมป์กีต้าร์

2

เครื่อง

 

6..

แอมปืกีต้าร์เบส

1

เครื่อง

 

4. ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน

   1.  ผอ.วิระดา   นาสูงเนิน             

  โทร .0817302436     โทร   0926592389

5. รูปถ่ายปัจจุบันของโรงเรียนผู้ตั้งกระทู้ ผอ.วิระดา นาสูงเนิน (piyasak94-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-10-17 10:19:37


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล