ReadyPlanet.com


โรงเรียนในชนบทขอความอนุเคราะห์ (โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก)


 

โรงเรียนในชนบทขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้ใหญ่ใจดี / ผู้มีอุปการะคุณ

          โรงเรียนวัดหนองทองทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2-ชั้นม้ธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 180 คน ครู 15 คน  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในชนบท  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนมีความขาดแคลน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีจำนวน51 คน  ที่ไม่ได้รับการสนุบสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากรัฐบาลแต่โรงเรียนต้องจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน  และโรงเรียนไม่มีงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม   จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านดังนี้

1. อาหารแห้ง เครื่องปรุง หรืองบประมาณในการดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ

2. งบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องน้ำ

3. โทรทัศน์ จำนวน 3 เครื่อง

4. ร่วมสมทบทุนหรือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโดมๆ หรือหลังคาสำหรับกันแดด/กันฝน เล็ก ๆ ซึ่งตอนสาย ๆ แดดจะส่องเข้าถึงในห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า   ก่อนกลับบ้านตอนเย็น  และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมวันเด็ก  วันไหว้ครู  วันแม่  ประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนไม่มีสถานที่จัดกิจรรมต่าง ๆ  เวลามีกิจกรรมโรงเรียนไปขอใช้ไปใช้โดมหน้าศาลาสวดพระอภิธรรมสำหรับจัดกิจกรรม  ซึ่งถ้าตรงกับงานศพก็จะจัดกิจกรรมไม่ได้  

5. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี  ยากจน  ทุนละ 1,000 บาท  จำนวน  30  ทุน

6. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น   ของเดิมมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม

ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  ท่านสามารถบริจาคหรือร่วมสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีโรงเรียน

วัดหนองทองทราย บัญชีเลขที่2110207809  หากท่านร่วมสมทบทุนหรือบริจาคตั้งแต่ 100 บาท ทางโรงเรียนจะลง edonation 

 และออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านเพื่อที่จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นางณัฐมน  สุวานิโช

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย

โทร. 089-4030233

 


ผู้ตั้งกระทู้ ณัฐมน สุวานิโช (math_mod2555-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2023-02-07 12:44:33 IP : 125.24.19.116


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล