ReadyPlanet.com


ขอความช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน


เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนในชนบท

เรียน ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
 
          โรงเรียนวัดดอนยอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  249  คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้้งสิ้น 18  คน  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวัน  ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยมด้วย เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  แต่เนื่องจากโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดอาหาอาหารกลางวันให้นักเรียนได้  ดังนั้นโรงเรีนรนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบทที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนี้
          1. ชุดกีฬาให้กับนักเรียน เนื่องจากชุดกีฬาของนักเรียนปัจจุบันเก่า  ขาดและบางคนคับไม่สามารถใส่ได้
          2. อาหารแห้ง เครื่องปรุง หรืองบประมาณในการดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ​อาหารกลางวันให้กับนักเรียน 
          3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน  
          4.งบประมาณสำหรับปรับปรุง/จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่เป็นอาคารไม้ เช่น กระเบื้องมุงหลังคา  ฝ้า  สีน้ำมัน ฯลฯ
          5. ค่าจ้างรถรับ-ส่งนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียน ที่นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้  เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีรถ หรือบางคนสูงอายุ และไม่สามารถมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียนได้
    อื่นๆ แล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
          โดยท่านสามารถบริจาคหรือร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยอ โดยบริจาคหรือร่วมสมทบทนได้ที่ธนาคารากรุงไทย  สาขานครนายก ชื่อบัญชี "สวัสดิการนักเรียน รร.วัดดอนยอ  เลขที่บัญชึ  2110087927   หากท่าน
ร่วมสมทบทุนหรือบริจาคตั้งแต่ 100 บาท ทางโรงเรียนจะลง edonation  และออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านเพื่อที่จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2​เท่า
            ในนามผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยอขอขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีอุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี
       สามารถติดต่อสอบถามข่้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่่ ผอ.รตนพร  พนมพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอ  โทร. 083-0334180 ID Line : ratanaporn5809
 


ผู้ตั้งกระทู้ รตนพร พนมพร :: วันที่ลงประกาศ 2023-09-01 11:31:54 IP : 171.103.116.190


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล