ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคาระห์ร่วมสร้างและบริจาคเพื่อสร้างห้องส้วมและถนนคอนกรีต


 สวัสดีค่ะ ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่าน วันนี้ดิฉันมีโครงการร่วมสร้างห้องน้ำและถนนคอนกรีตให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านพะลองซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 4  ต.สารภี  อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340  วอนผู้ใจบุญและบริษัทที่อยากร่วมอนุเคราะห์ในโครงการนี้ได้โปรดอ่านและพิจารณาด้วยค่ะ 


ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนบ้านพะลองตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต.สารภี  อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2  บนเนื้อที่  20  ไร่ มีอาคารเรียน 2  หลัง คือ อาคารแบบ จว.25จำนวน 3 ห้องเรียน  และ  5  ห้องเรียน ห้องส้วม 1  หลัง จำนวน 3 ห้อง ถังเก็บน้ำฝน ฝ 33  จำนวน 3  ถัง

            มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 70 คน พร้อมทั้งด้วยครูและบุคลากรอีกจำนวน 10 คน 

สภาพโรงเรียน

               สภาพโรงเรียน และนักเรียนโดยภาพรวมโรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยี ขาดแคลนอาหารเครื่องสาธารณูปโภคต่างๆ ขาดแคลนบุคลากรครูสอนไม่ครบชั้น สภาพนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้า หรืออยู่กับปู่ย่าตายายที่มีรายได้เพียงจากเบี้ยยังชีพของรัฐบาล ส่งผลให้นักเรียนขาดความสารอาหารมีภาวะการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับต่ำ

 

ปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

 1. การขาดแคลนห้องส้วม

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพะลองมีห้องน้ำห้องส้วมแบบ สปช.601/26  จำนวน 1 หลัง  3  ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ.2528 เป็นเวลา 28  ปี ซึ่งปัจจุบันห้องน้ำมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมและมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนกว่า 80  คน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างใหม่ 

              โดย ณ ขณะนี้วางแผนจะสร้างเพิ่มขึ้นอีก 4 ห้อง ใช้งบประมาณทั้งหมด 60,000 บาท จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญและบริษัทที่อยากช่วยเหลือน้องๆให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าแต่เดิม

2. ถนนคอนกรีตในโรงเรียน

สภาพทั่วไปของถนนในโรงเรียนบ้านพะลองเป็นถนนลูกรังตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนจนถึงอาคารเรียนในช่วงฤดูฝนถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังเฉอะแฉะไม่สะดวกในการเดินทางและอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ และประกอบกับมีถนนคอนกรีตหน้าอาคารส่วนหนึ่งที่ได้รับงบประมาณจาก อบต.สารภีได้สร้างให้แต่ไม่แล้วเสร็จไม่สามารถใช้งานได้และเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียนที่วิ่งเล่นบริเวณ 

           โดยถนนคอนกรีตที่จะทำเพิ่มนี้มีระยะทางทั้งหมด 216 เมตร และ ใช้งบประมาณทั้งหมด 260,000 บาท ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์มาในที่นี้คะ

 

*หากท่านผู้ใจบุญและบริษัทห้างร้านท่านใดสนใจสามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  นางสาวศรัญญา  สาลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 เบอร์โทรศัพท์ 093-321-8277 และ 086-231-0188

 หมายเหตุ*

โรงเรียนยินดีรับบริจาคสิ่งของทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆในการศึกษาหรือดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่ 

 ผู้ตั้งกระทู้ นางสาวศรัญญา สาลำ :: วันที่ลงประกาศ 2013-08-25 12:56:47


1

ความคิดเห็นที่ 5 (3313022)

 เรียนคุณ ooh1617@hotmail.com

ได้ส่งรายละเอียดไปที่ e-mail ของคุณแล้วนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวศรัญญา สาลำ วันที่ตอบ 2013-08-31 21:22:36


ความคิดเห็นที่ 4 (3312984)

รบกวนขอรูปหน่อยนะคะ ooh1617@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น JJ วันที่ตอบ 2013-08-30 08:24:14


ความคิดเห็นที่ 3 (3312876)

ขออภัยค่ะ รูปไม่ขึ้น ถ้าหากท่านในสนใจ กรุณาทิ้งอีเมลไว้แล้วทางเราจะส่งรูปไปให้คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวศรัญญา สาลำ วันที่ตอบ 2013-08-25 13:04:03


ความคิดเห็นที่ 2 (3312875)

upload.siamza.com/file_upload/modify/250813/882268.jpg

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวศรัญญา สาลำ วันที่ตอบ 2013-08-25 13:01:33


ความคิดเห็นที่ 1 (3312874)

 [url=http://upload.siamza.com/showpic.php

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวศรัญญา สาลำ วันที่ตอบ 2013-08-25 13:00:001


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล