ReadyPlanet.com


ขอรับการบริจาค


 กราบเรียน ผู้ใจบุญ ผู้มีจิตเมตตา องค์กร หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงเรียนบ้านปางคอม หมุ่ 3 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  มีนักเรียน จำนวน 47 คน มีครู 3 คน ไม่มีผู้อำนวยการ ภารโรง 1 คน และธุรการ 1 คน  เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล2 ถึงป.6  ไม่มีอาคารเรียนสำหรับอนุบาล ใช้ห้องประชุมโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน ไม่มีที่ล้างแปรงฟันและห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล  โดยนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ80 เปอร์เซ็นต์ มีฐานะยากจน  อาศัยอยู่กับคนชรา (ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำงานต่างจังหวัด)โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารห่างจากตัวอำเภอประมาณ  30  กม.  ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ   180 กม จึงขอความช่วยเหลือจากท่านผู้มีจิตเมตตาช่วยบริจาคทรัพย์สร้างอาคารสำหรับเด็กอนุบาลและอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ชุดนักเรียน  รองเท้านักเรียนและอื่นๆตามจิตศรัทธา ขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

นางสาวจริญญา  เวชศักดิ์สิทธิ์  0839163116(ครูจุ๋ม)ผู้ตั้งกระทู้ นางสาวจริญญา เวชศักดิ์สิทธิ์ (่jarinya_28-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-08-27 14:05:15


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล