ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา สีทาอาคารเรียนอาคารประกอบ


 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่องตั้งอยู่ที่  78  หมู่  6   ตำบลหนองไฮ อ.เมือง   จ.ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  33000

จำนวนนักเรียน  42  คน  ผู้บริหารและครู รวม  3  ท่าน  

   โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่องเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีงบประมาณไม่เพียงพอ  จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและขอบริจาคสีเพื่อทาอาคารเรียน  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนซึ่งมีสภาพทรุดโทรม   เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานมาเป็นเวลานานทำให้สีลอก ร่อน ซีดเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  โรงเรียนจึงขอความอนุคราะห์จากท่าน  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียน ต่อไป

    ผู้ประสานงาน

   นายติณภพ   สีดากุล  

    โทร  0953219274ผู้ตั้งกระทู้ tinnaopb :: วันที่ลงประกาศ 2020-07-17 10:17:58


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล