ReadyPlanet.com


หาโรงเรียนช่วยซ่อมแซม


 หาโรงเรียนช่วยซ่อมแซมครับ บอกชื่อโรงเรียน และเฟส ไว้ได้เลยครับผู้ตั้งกระทู้ sak (way6605-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-09-15 20:55:30


1

ความคิดเห็นที่ 12 (4405978)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 80 คน  ประสบปัญหาปลวกกัดกินฝาห้องเรียนและฝ้าหลังคาห้องเรียนมีความประสงค์ซ่อมแซมแต่ขาดงบประมาณ  ใคร่ขอความอนุเคราะห์

 

ติดต่อ  ระวิวรรณ     

โทร 0863859833

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-22 13:57:31


ความคิดเห็นที่ 11 (4405934)

 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี มีความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ดังนี้

1. ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร

2. ปรับปรุงปูกระเบื้องภายในห้องเรียนจ จำนวน 4 ห้องเรียน

3. ซ่อมแซมประตูห้องน้ำ

4. สร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน

ติดต่อ ผอ.สุปราณี  แซ่ลิ้ม 0922560742

ผู้แสดงความคิดเห็น สุปราณี แซ่ลิ้ม วันที่ตอบ 2020-10-22 12:15:28


ความคิดเห็นที่ 10 (4403836)

 เรียนผู้มีอุปการะคุณ

 
     โรงเรียนบ้านโคกแขวน หมู่ที่ 2 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 90 คน 
      ปัจจุบันอาคารเรียนระดับอนุบาลเกิดความชำรุด ฝ้าเพดานเสียหายจากปลวก และฝนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้  ประกอบกับสนามเด็กเล่นมีสภาพทรุดโทรมอย่างหนัก แต่โรงเรียนขาดงบประมาณในการซ่อมแซม ด้วยสภาพชุมชนที่นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรมจึงไม่สามารถระดมทุนเพื่อซ่อมแซมได้ ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการที่ค่อนข้างมาก จึงอยากเรียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์ขอรับความช่วยเหลือด้วยครับ
 
สิ่งที่ต้องการรับการช่วยเหลือเร่งด่วน
  1.เงินทุนหรือวัสดุสำหรับซ่อมฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.102/26
  2.เงินทุนหรือวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงสนามเด็กเล่น
  3.จิตอาสาช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด และสนามเด็กเล่น
 
ติดต่อประสานงาน ครูธนาธิป  พลอยขุนทด โทร.0822155109 line id  : pthanathip เพจ FACEBOOK https://www.facebook.com/bankokkwan/
ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณในความกรุณามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ธนาธิป พลอยขุนทด (TPloykhunthod-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-11 19:59:35


ความคิดเห็นที่ 9 (4402511)

 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร 

นายณัฐธนพล ปะจีน

0863908774

ผู้แสดงความคิดเห็น นายณัฐธนพล ปะจีน (T-dot-natthanaphon-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-10-02 15:59:56


ความคิดเห็นที่ 8 (4402335)

 โรงเรียนคชเวกวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีนักเรียน58คน ครู6 เป็ยโรรยนขนาดเล็กที่ขาดแคลน

สิ่งที่ต้องการซ่อมแซม

หน้าอาตารเรียน เนื่องจากของเก่าชำรุด พัง มีการใช้งานมสประมาณ

25-30ปี แล้วค่ะ 

0850440661

ครูวรรณ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูวรรณ (Aorvan-at-outlook-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2020-10-02 13:01:24


ความคิดเห็นที่ 7 (4400562)

 เรียน ท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่เคารพ

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 85 คน ครู 4 คน มีความต้องการ ความช่วยเหลือดังนี้

 -ซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำที่รั่ว

 -ต้องการทำหลังคา ครอบอ่างสำหรับแปรงฟันและอ่างล้างมือ

ติดต่อประสานงาน ผอ.นิกร  สันประเภท 093-3239616

ผู้แสดงความคิดเห็น นิกร สันประเภท (ronghpd_9999-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-09-22 20:43:58


ความคิดเห็นที่ 6 (4400351)

 โรงเรียนบ้านนาใหม่ ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คนครูและบุคลากรทั้งหมด 7 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในชนบท

สิ่งที่ต้องการช่วยเหลือ

1.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น

2.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ

3.ทาสีอาคารเรียน

ผู้ประสานงาน 0807838764 ผอ พิชามญชุ์

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. วันที่ตอบ 2020-09-22 10:35:59


ความคิดเห็นที่ 5 (4399360)

 โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมารในการบริหารน้อยตามจำนวนนักเรียน การเดินทางสะดวก สิ่งที่ต้องการช่วยเหลือ

1.เปลี่ยนฝ้าเพดาน(ฝ้าที่บาร์แบบแขวนขนาด60*60 จำนวน จำนวน 36กล่อง)อาคารห้องคอมคอมพิวเตอร์และห้องจริยธรรม รวมจำนวน 2 ห้อง

2.ปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่นๆตามที่ทางท่านเห็นสมควร

ติดต่อผอ.ธนพล  นวลมะณีย์ โทร0844793946  ID line 0844793946 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายธนพล นวลมะณีย์ (์Nuanmanee-dot-2710-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-09-17 09:18:27


ความคิดเห็นที่ 4 (4399154)

 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา หมู่ที่ 3 ต.หนองกุงธนสาร  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น

มีความต้องการซ่อมอาคารห้องสมุด ดังนี้

1.หลังคา

2.ฝ้าเพดาน 

3.ตู้เก็บหนังสือ/ชั้นวางหน้งสือ

4.ทาสีอาคาร

ติดต่อ ผอ.พนมไพร  ปราบแกะ

โทรศัพท์ 0994681818   email:namjai73@hotmail.com

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พนมไพร (namjai73-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-09-16 10:32:29


ความคิดเห็นที่ 3 (4399049)

 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี  ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีความต้องการซ่อมแซมบันไดอาคารเรียนที่ชำรุดทั้งนี้แล้วแต่คณะจะเมตตาดำเนินการ

ติดต่อ ผอ.เดือน 0619289993

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุุนัฎถาพัชร เศษภักดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2020-09-16 07:25:46


ความคิดเห็นที่ 2 (4399034)

 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

มีความต้องการ

1.ซ่อมแซมหลังคาเรียน จำนวน 1 หลัง เรื่องจาก ผุ รั่ว 

2.ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ซึ่ง ผุ กร่อน ผลจากหลังคาที่รั่ว

ติดต่อ ผอ.สุทัศ สุขกมล

โทร 0802630885

Id line : krutat2524

FB :  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุทัศ สุขกมล วันที่ตอบ 2020-09-15 23:53:38


ความคิดเห็นที่ 1 (4399032)

 โรงเรียนบ้านรัตนะ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180

นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ โทร 081-8293782

สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

1.ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาและหลังคาห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน จำนวน 3 หลัง 12 ห้อง

2.ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร

3.ปรับปรุงซ่อมแซมงานปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ทางเดิน หน้าระเบียงและบริเวณบันได พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 310 ตารางเมตร

4.สร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับนักเรียนอนุบาล

5.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามเซปักตะกร้อ

6.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง

FB:https://www.facebook.com/Thaneshomtoun/

page:https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2-104398404445313

ผู้แสดงความคิดเห็น นายธเนศ หอมทวน (thaneshomtoun-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-09-15 21:54:051


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล