ReadyPlanet.com


ทำความรู้จัก...กลิ่นที่ใจ


 

ความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มื่อได้กลิ่น ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในใจ เพราะไปยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่ มีกลิ่นที่ใจเกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่ใช่การข้าถึงสิ่งที่ให้กลิ่นนั้นอย่างแท้จริง กลิ่นที่รับรู้ได้ที่ใจนั้นเป็นเพียงความรู้สึนึกคิดที่มีขึ้เองและมีต่อสิ่งที่ให้กลิ่นโดยยึดอารมณ์ที่เป็นกลิ่นนั้นเป็นสำคัญ กลิ่นก็เป็นเพียงบางส่วนของสิ่ที่ให้กลิ่นท่นั้น ไม่ได้บ่งบอกวสิ่งที่ให้กลิ่นนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เช่นเดียวกับผู้ได้กลิ่นหรือไม่ ความรู้สึกเป็นสุขหรืเป็นทุกข์ที่มีในผู้ที่ได้กลิ่นจึงมีอยู่ในผู้ได้กลิ่นเท่านั้นและเกิดขึ้นเอง อาจไม่ตรงกับสิ่งที่หกลิ คือส่งที่ให้กลิ่นอาจไม่ได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เช่นเดียวกันกับผู้ได้กลิ่นนั้นเลย เช่น กลิ่นสาบหรือกลิ่นตัวของคนและสัตว์ ผู้ได้กลิ่นอาจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อได้กลิ่น แต่คนหรือสัตว์ที่มีกลิ่นสาบ

ขอขอบคุณบทความคุณภาพจาก ดูหนังออนไลน์ 

หรือกลิ่นตัวนั้นก็ป็นปกติอยู่อย่งนัทนั้น อาจไม่รู้สึเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เหมือนผู้ได้กลิ่นรู้สึกอยู่เลยความรู้สึที่เกิดขึ้นในใจเมื่อได้กลิ่นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ได้กลิ่นมีขึ้นเองในใจจากการยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่นนั้น ทั้งความรู้สึที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ก็เป็นความไม่สบที่เกิดขึ้นในใจ สามารถก้าวหน้าไปเป็นความฟุ้งซ่านในใจได้การรู้จักกลิ่นแล้วเกิดความรู้สึกต่อกลิ่นก็เหมือนเล่นกับเงาของสิ่งอื่น การยึดมั่นในเงาของสิ่งอื่นจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์นัก โดยทั่วไปสิ่งที่ให้กลิ่นก็มักจะมีความเป็นปกติอยู่นขณะที่ให้กลิ่น มีความเป็นธรมดาย่อย่างนั้น แต่เมื่อส่งกลิ่นไปกระทบสิ่งอื่นก็จะทำความไม่สงบให้เกิดขึ้น อาจทำให้เกิดเป็นความสุขหรือความทุกข์แก่สิ่ที่ได้กลิ่น จึงเป็นเหมือนกลลวงอย่างหนึ่งที่ทำให้สิ่งอื่นวุ่นวายไปได้ กลิ่นก็เหมือนงา ถ้ายืดมั่นในกลิ่นจนมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็เป็นการเล่นกับเงาของสิ่งที่ให้กลิ่น มีความรู้สึกแล้วก็มีความเป็นไปเกิดขึ้นไตเองเท่นั้น กลิ่นหรืองามันก็เป็นของมันอย่างนั้น ไม่ได้เป็นไปร่วมกับผู้ที่รู้สึกต่อกลิ่นเลย จึงควรู้เท่ทันกลิ่นเมื่อได้กลิ่น ไม่ควรยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่นจนเกิดความรู้สึกต่อกลิ่นขึ้นมา

เพราะเป็นการไม่ได้ข้าถึงสิ่งที่ให้กลิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นแต่เพียงเล่นกับงาของสิ่งนั้น จึงไม่ต่างกับไม่ได้ประโยชอะไรเลย สิ่งที่เป็นความรู้สึก็เป็นสิ่ที่เกิดขึ้นเองโดยไปหลงกับเงาหรือกลิ่นนั้นเท่านั้น กลิ่นหรืองาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง จึงไม่ควรยึดมั่น แม้แต่กลิ่นที่มีอยู่ในตัวเองก็เช่นกัน ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนแท้จริง ไมเที่ยง ไม่ถาวร ความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการได้กลิ่นก็ไม่ต่างจากการหลงเงาเท่านั้นเองเมื่อได้กลิ่นซึ่งก็เหมือนเห็นของสิ่งอื่ ควรนิ่งเสีย ไม่ไปยืดมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่น สักแต่ว่ารู้ว่ามีสิ่งอื่นปรกฎให้ห็นที่จมูกแล้วเท่นั้น กลิ่นอาจบอกให้รู้วสิ่งนั้นคืออะไร มีประโยชน์หรือมีโทษหรือไม่เท่านั้นเอง เช่น กลิ่นไหม้ ก็รู้ว่มีกรลุกไหม้ติดไฟหรือกำลังจะมีกรลุกไหม้เกิดขึ้น ก็ไม่ควรจะตกใจหรือยึดมั่น ในกลิ่นนั้น เพียงดูให้รู้วสิ่งที่กำลังติดไฟนั้นเป็นอะไร ถ้าเป็นการไหม้โดยไม่ตั้งใจเช่นบ้านเรือนไหม้ ก็จะได้มีสติหาทางดับไฟได้ทันท่วงที่ ถ้าเป็นการผาไหม้ที่ตั้งใจกระทำให้มันเกิด ก็จะได้หาทางเลี่ยงไปทางอื่นเพื่อไม่สูดควันที่มาจากการผไหม้จนเป็นโทษต่อรำงกาย การมีสติเมื่อได้กลิ่นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้รู้ตัวในสิ่งที่ควรกระทำต่อตนเอง การมีความรู้สึต่อกลิ่นเมื่อได้กลิ่นไม่ช่วยให้ประโยชน์สักเท่าใด และทำให้เสียเวลาในการจัดกรกับตนเองเพื่อรักษาความสบกายและใจเท่นั้น กลิ่นมันก็เป็นของมันอย่างนั้น รู้สึกอย่างไรต่อกลิ่นนั้นก็เท่านั้นผู้ตั้งกระทู้ หมวยหมวย :: วันที่ลงประกาศ 2020-09-16 15:20:51


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล