ReadyPlanet.com


ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และของเล่น เพื่อน้องๆในโรงเรียนขนาดเล็ก


เรียน ท่านผู้ใหญ่ใจดี 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

        ด้วยโรงเรียนบ้านพรุวง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  47 คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ทางโรงเรียนอยากจะให้น้องๆนักเรียนได้ใช้น้ำที่สะอาดแก่การอุปโภคบริโภค  มีหนังสือไว้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆได้ใช้ในการเรียนและเล่นในเวลาว่าง อุปกรณ์/สื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับน้องๆระดับอนุบาล ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในส่วนนี้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ซึ่งมีรายการดังนี้

1. เครื่องกรองน้ำ

2. หนังสืออ่านเสริม

3. อุปกรณ์กีฬา

4. อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับอนุบาล

      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความช่วยเหลือจากท่าน

 

 

 

นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุวง  โทร. 08-5654-2297

 

 

 

Facebook : บ้านพรุวง ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

 

Email : Banpruwong_nst2@hotmail.comผู้ตั้งกระทู้ นางสาวเบญจวรรณ บุญทอง :: วันที่ลงประกาศ 2021-01-23 13:53:20 IP : 118.174.187.51


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล