ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณหรือสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาการศึกษา


 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณหรือสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาการศึกษา

 เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธา

         ด้วย โรงเรียนบ้านป่าจั่น ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล1- ป.6 มีนักเรียน จำนวน 91 คน ครูและบุคลากร จำนวน 11 คน มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณหรือสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณ

         ในการนี้ โรงเรียนบ้านป่าจั่น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบริจาค ดังนี้

         1.สื่อ อุปกรณ์การเรียน

         2.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

         3.งบประมาณจ้างครู

         4.จิตอาสาพัฒนา

         5.เสื้อผ้า

         6.สีทาอาคาร

         โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ขะจาน บัญชีเลขที่ 598-0-37746-8 ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านป่าจั่น

         จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                          นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล

                                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่นผู้ตั้งกระทู้ นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล :: วันที่ลงประกาศ 2022-06-02 11:17:14 IP : 110.171.148.219


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล