ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องเล่นสนามให้แก่เด็กปฐมวัย


โรงเรียนบ้านสายหมอ ม.6ต.บางเขา อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่คลาดแคลน ทางโรงเรียนไม่มีสนามเด็กเล่นมาเกิบ 10 ปีเด็กอนุบาลไม่เคยรู้จักเครื่องเล่นสนามจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีใจร่วมบริจาคเครื่องเล่นสนามหน่อยคะ      

 ผู้ตั้งกระทู้ ครูอนุบาล (no-oo-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-09-20 19:40:33


1

ความคิดเห็นที่ 8 (4317130)

 รร.วัดห้วยพระ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่5 ตำยลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 31 คน ครูประจำการ 2 คน มีความต้องการขอรับบริจาคเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก เนื่องจากเครื่องเล่นสนามเก่าทรุดโทรมและไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เด็กไม่มีเครื่องเล่นสนาม และ รร.มีงบปนะมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาและสนใจบริจาคเครื่องเล่นให้กับนักเรียน สามารถติดต่อได้ ผอ.ธิดารัตน์  จันสังสา โทร 0830250846 ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางธิดารัตน์ จันสังสา (thidaratchangsangsa-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-06 09:21:12


ความคิดเห็นที่ 7 (4312798)

 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์  หมู่ที่ 3  ต.ควนหนองหงส์  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช  80180

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3           
โทร 081–8989621  เนื้อที่  12  ไร่  
         โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๕ โดยในครั้งแรกตั้งขึ้นเป็นที่เรียนชั่วคราวของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหมอบุญ ซึ่งอาคารเรียนถูกพายุพัดพังทลาย ต่อมาทางราชการได้อนุมัติให้เปิดสอนเป็นเอกเทศ โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์” เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๘   โดยมี นายเอื้อม  หิรัญกาญจน์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก
         ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนทั้งหมด  ๙๒  คน  จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมี นางพรพรรณ  คชเชนทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  ข้าราชการครู ๕ คน  ครูอัตราจ้าง  ๓  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ๑ คน
        อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
    -  สื่อทางด้านเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้แบบติดขัดจำนวน ๔ เครื่อง
    -  โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดจ้างครูเนื่องจากมีครูผู้สอนไม่ครบชั้น
    -  เครื่องเล่นสนามชำรุดนักเรียนไม่สามารถใช้ได้
    -  โรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
        สิ่งที่อยากให้มีและเกิดขึ้นในโรงเรียน
    -  สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนามของนักเรียนชั้นอนุบาล
    -  งบประมาณสนับสนุนในการจัดจ้างครูปฐมวัย
    -  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
พรพรรณ​ คชเชนทร์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ -  0840540854
 
@Pornparn Kodchane
https://www.facebook.com/pornparn.kodchane
ผู้แสดงความคิดเห็น พรพรรณ​ คชเชนทร์ (Pornparn-dot-1905-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-06-12 17:30:56


ความคิดเห็นที่ 6 (4264169)

 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ม.4 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  สังกัดสพป.ปัตตานี  เขต 2 มีความประสงค์ขอบริจาคเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กอนุบาล เพื่อช่วยส่งเสริม กระตุ้น พัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย กล้ามเนื้อ  จิตใจ และอารมณ์ รวมทั้งสมองในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ เนื่องด้วยโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจัดซื้อ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญร่วมทำบุญเพื่อเด็กๆ และโรงเรียน หากท่านใดจะร่วมบริจาคเครื่องเล่นสนามให้เด็ก สามมารถติดต่อ  นางสาวตูแวซาลีนี  นิเซง  ผอ.โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม  โทร.  0655315592  ค่ะ   

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตูแวซาลีนี (bango-dot-taewu-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-07-24 14:37:27


ความคิดเห็นที่ 5 (4262742)

 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา มีความประสงค์ขอรับบริจาคเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากทางโรงเรียนมีความขาดแคลน  เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก โรงเรียนมีความขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ  ทางโรงเรียนจึงขอวอนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องเล่นสนามให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเถอะครับ  เบอร์โทร ติดต่อ  ผอ. รร. (นายอาหามะ  สะอะ)  0810907365

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอาหามะ สะอะ (tusneam96-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-07-15 21:43:11


ความคิดเห็นที่ 4 (4214587)

 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ อ.เจาะไอร้อง จ. นราธิวาส มีความประสงค์ขอรับบริจาคเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากทางโรงเรียนมีความขาดแคลน  เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก โรงเรียนมีความขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ  ทางโรงเรียนจึงขอวอนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องเล่นสนามให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเถอะค่ะ  เบอร์โทร ติดต่อ  ผอ. รร. 0872886436

ผู้แสดงความคิดเห็น วิณา สามัญ วันที่ตอบ 2017-09-26 00:03:23


ความคิดเห็นที่ 3 (4214586)

 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ อ.เจาะไอร้อง จ. นราธิวาส มีความประสงค์ขอรับบริจาคเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากทางโรงเรียนมีความขาดแคลน  เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก โรงเรียนมีความขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ  ทางโรงเรียนจึงขอวอนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องเล่นสนามให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเถอะค่ะ  เบอร์โทร ติดต่อ  ผอ. รร. 0872886436

ผู้แสดงความคิดเห็น วิณา สามัญ วันที่ตอบ 2017-09-26 00:01:41


ความคิดเห็นที่ 2 (3310773)

โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความต้องการขอรับบริจาคเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้แก่นักเรียน ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอเพราะ 1ปี ได้งบประมาณมาบริหารจัดการเพียง 70000บาทเท่านั้นเคร่ืองเล่นแต่ละชิ้นราคาหลักหมื่น มีนักเรียน 83 คนครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเบอร์ผอ.089-0794643

ผู้แสดงความคิดเห็น จักรวาล วันที่ตอบ 2013-05-20 16:01:23


ความคิดเห็นที่ 1 (3307741)

 ไม่ทราบว่า ตอนนี้ยังรับบริจาคหนังสือเด็กปฐมวัยอยู่รึป่าวค่ะ ถ้ายังต้องการหนังสือ ดิฉันอยากทราบว่าต้องการหนังสือเด็กประเภทไหนบ้างค่ะ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ร้านท๊อฟฟี่เค้กชลบุรี วันที่ตอบ 2013-02-22 12:47:131


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล