ReadyPlanet.com


โรงเรียนขาดแคลน


 อยากทราบโรงเรียนที่ขาดแคลน เช่น อาคารเรียนไม่เพียงพอ

จังวัด อำเภอ ตำบล ไหน?

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ  

ครูกี่คน เด็กนักเรียนกี่คน

จำนวนห้องเรียน 

 ผู้ตั้งกระทู้ ชมรมค่ายอาสา :: วันที่ลงประกาศ 2019-01-27 21:30:16


1

ความคิดเห็นที่ 17 (4299801)

 

โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน  ตั้งอยู่ที่ ม.1  ต.ร่มไทร  อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส 96190 มีนักเรียน จำนวน 143 คน มีครู ๙  คน โรงเรียนตั้งอยู่ในห่างไกล มีความขาดแคลนหลายๆด้าน และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ห้องเรียน โรงอาหาร ถนนคอนกรีต สีทาอาคารเรียน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ทุนการศึกษาและงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านน้ำทุเรียนจึงใคร่ของความอนุเคราะห์และทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                 นายบือราฮาน  สาอะ

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน

                                                                 โทร 0935890083

                                                                ID line : kruhan

ผู้แสดงความคิดเห็น นายบือราฮาน สาอะ วันที่ตอบ 2019-03-17 21:08:52


ความคิดเห็นที่ 16 (4293572)

 

 

ขอรับบริจาคเตาเผาขยะ

นักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนวัดบ้านดง

โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

รงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี

สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

จุดประสงค์

-ขอรับการบริจาค คอมพิวเตอร์


-ขอรับงบประมาณ จัดจ้างครูอัตราจ้าง

-ไฟ ส่องสว่าง เวลากลางคืน

-จัดค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนยังมีความคาดแคลนอีกหลายส่วน


{ในการบริจาคงบประมาณท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับท่านที่ประสงค์จะลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2562 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562}

ติดต่อ : https://www.facebook.com/watbandongsc

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียน วันที่ตอบ 2019-02-05 09:45:16


ความคิดเห็นที่ 15 (4293317)

 โรงเรียนบ้านสวายสนิท  ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 10 คน  นักเรียน 112 คน มีความต้องการขอความอนุเคราะห์  ดังนี้

 1. คอมพิวเตอร์สำหรับทำการเรียนการสอน จำนวน 5-10 ชุด เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ในการทำการเรียนการสอน

 2. หนังสือสำหรับเด็ก 7-12 ปี เพื่อให้นักเรียนได้อ่านในห้องสมุด

ติดต่อ 0882265880
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูต้อม (tom24031-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-02-03 19:33:34


ความคิดเห็นที่ 14 (4292889)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  120  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  64 คน

นักเรียนชาย  34 คน หญิง 30 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อุดมลักษณ์ วันที่ตอบ 2019-01-31 09:32:33


ความคิดเห็นที่ 13 (4292817)

 โรงเรียนวัดอินทอารีฯ หมู่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ะ ปัจจุบันต่อเติมอาคารเรียนด้านล่างอาคารเอนกประสงค์ เนื่องจากอาคารเรียน 1 หลังชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ค่ะ  ปัจจุบันเปิดสอน 11 ชั้นเรียน นร.94 คน ครู 7 คนค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 0859997629 ผอ.เฉลิมศรีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-01-30 20:23:13


ความคิดเห็นที่ 12 (4292658)

 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ใกล้ชายแดนไทย-ลาว มีนักเรียน 89 คน ครู 6 คน ไม่มีนักการภารโรง มีพื้นที่ในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ซึ่งมีความขาดแคลนในทุกๆด้าน ซึ่งปัจจุบันสนามเด็กเล่นเก่ามีความชำรุดทรุดโทรม แต่ยังไม่มีงบประมาณในการปรับปรุง และห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งอยู่อาคารเรียนหลังเก่าที่เป็นไม้ ชำรุดทรุดโทรมมาก เพื่อให้นักเรียนได้มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย และมีอาคารห้องสมุดที่พร้อม สำหรับการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคาวมภาพต่อไป 

          จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ช่วยสร้างอาคารห้องสมุดเล็กๆ และปรับปรุงสนามเด็กเล่นหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียน  กีฬา คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กับนักเรียน..ชายขอบได้ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป  ครับ  ขอบพระคุณอย่างสูง

นายสุภัทร์  เขียนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว  0818734169

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์ วันที่ตอบ 2019-01-30 12:55:56


ความคิดเห็นที่ 11 (4292503)

-   โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

-    โทร 032694832/0809946253 /ไอดีไลน์ yayhee14623 

-   ครูจำนวน 8 คน ธุรการ 1 คน  นักเรียนจำนวน 82 คน 

-   เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนห้องเรียน  15 ห้องเรียน

-  สิ่งที่โรงเรียนต้องการให้ช่วยเหลือ

   1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้กึ่งปูน เนื่องจากด้านบนอาคารเป็นไม้ ชำรุดผุงพัง ฝาผนังห้องผุทั้งอาคาร ไม่มีหน้าต่าง 

   2. จัดสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เนื่องจากโรงเรียนไม่มีห้องสมุด ขณะนี้ใช้ร่วมกับห้องคอมพิวเตอร์

   3. จัดสร้างโดมอเนกประสงค์สำหรับนักเรียนใช้ทำกิจกรรมหรือปรับปรุง ขยาย อาคารเรียนกิจกรรมเดิมที่นักเรียนใช้ทำกิจกรรมเนื่องจากคับแคบ ชำรุด สถานที่ไม่พอใช้ในการทำกิจกรรมต้องยืมเต้นท์หมู่บ้านเสริมเวลาจัดกิจกรรม

   4. เครื่องเล่นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลเนื่องจากที่มีอยู่ชำรุดมาก

   5. จักดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

   

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา ปัตเมฆ (sukanyayayhee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-01-30 08:04:03


ความคิดเห็นที่ 10 (4292411)

 เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 

-  ตั้งอยู่  204  ม. 8 ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  116 คน นักเรียนชาย  58 คน หญิง 58 คน  เปิดสอน  9  ชั้นเรียน  มีครู  6 ท่าน  จะเกษียณอายุราชการใน  วันที่  30  กันยายน  2562  จำนวน  2  ท่าน  จะเหลือคุณครูเพียง  4  ท่านเท่านั้น

ชั้นอนุบาล                 จำนวน  26  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  16  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  11  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  15  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  13  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  19  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  16  คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  116  คน

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2482   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือกิจกรรมการศึกษา  ให้ช่วย ปรับปรุงบันไดอาคารเรียนและต่อเติมกันฝนบันไดอาคารเรียน  2  ด้านๆละ  กว้าง 6 x 6 เมตร  ให้ โรงเรียนในชนบท  ดังนี้

          1.  ปรับปรุงบันไดอาคารเรียนและต่อเติมกันฝนบันไดอาคารเรียน  2  ด้านๆละ  กว้าง 6 x 6 เมตร  เนื่องจากอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ที่รื้อไม้หลังเก่ามาสร้างใหม่ทำให้ไม้หมดยางไม้  ไม่สามารถตีตะปูยึดให้แน่นหนาได้  ประกอบด้วยโดนฝนตกใสตลอดเป็นเวลานาน  ทำให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากร

2.  อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ                            

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง                  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

 0892466287

kru_jira@outlook.co.th

ติดต่อนางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง

0892466287

ID line  : Jiraporn_nong1

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2019-01-29 13:42:58


ความคิดเห็นที่ 9 (4292330)

 โรงเรียนวัดบ่อโศรก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 108 คน ครู 4 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน (หมดงบประมาณจ้างเดือนมีนาคมนี้) นักการภารโรง 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนแบบรวมชั้นเรียนจำนวน 6 ห้องเรียนเช่น (อนุบาล2-3 ) (ป.1- 2)  (ป.3)  (ป.4-ป.6) (ป.5) (อนุบาล1 3ขวบ) ต้องการเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเรียนจำนวน  4 ห้องและเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาบางส่วน ซึงชำรุดตามอายุการใช้งาน38 ปี โรงเรียนจึงขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน ติดต่อนายธนพล  นวลมะณีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก โทร 0844793946

ผู้แสดงความคิดเห็น นายธนพล นวลมะณีย (์ีNuanmanee-dot-2710-at-Gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-01-29 11:51:11


ความคิดเห็นที่ 8 (4292166)

 เรียน ผู้มีจิตศรัทธา

     โรงเรียนบ้านนาหนือ หมู่ 1 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 102  คน ข้าราชการครู 5 คน ทางโรงเรียนต้องการซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร ที่มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากดัดแปลงจากอาคารเรียนเก่า ปี 2512 

         โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ ตามที่ท่านจะเห็นสมควร

                                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                        ผอ.รชยา  สุโพธิ์

                                โทร. 086-4761885/075-800807

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รชยา วันที่ตอบ 2019-01-29 07:17:19


ความคิดเห็นที่ 7 (4292158)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  มีความต้องการงบประมาณสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลเนื่องจากน้ำท่วมปี 2554 และอาคารเรียนเอนกประสงค์ ครับ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน  

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

 line : chayaphol123

Chayaphol_k@hotmail.com  

 http://www.wattakae.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชยพล วันที่ตอบ 2019-01-29 06:10:45


ความคิดเห็นที่ 6 (4292088)

  

 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 ต.แม่นำ้คู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 

เปิดสอนตั้งแต้ชั้น อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 9 คน ธุรการ 1 คน  จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 170 คน

สิ่งที่รร.ต้องการ

1..ก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ติดเหล็กดัด

2. ก่อสร้างห้องพยาบาล                                                           

3. สร้างกันสาดหน้าอาคารและด้านข้างอาคารเรียนกันสาดหน้าอาคาร  กว้าง  3.00  เมตร   ยาว  35.00  เมตร  สูง  3.20  เมตร  โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่  ขนาด  0.50 Í1.20  เมตร

4. สร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมนักเรียน  อาคารเอนกประสงค์  กว้าง  17.00 Í 24.00  เมตร     โครงหลังคาเหล็ก (หรือขนาดที่เหมาะสม)

5. อื่นๆ         

นาง.ฉัตรมน  อินทศร

โทร     0813513549

ID       chatramonyu

e-mail  chatramonyu @ gmail.com

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางฉัตรมน อินทศร วันที่ตอบ 2019-01-28 13:40:45


ความคิดเห็นที่ 5 (4292016)

 โรงเรียนหลักด่านวิทยา  หมู่ 11 ต.หนองอิเฒ่า  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ 46130

จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น อบ.1 - ป. 6  จำนวน 9 ชั้นเรียน  มีนักเรียน 64 คน มีครู 4 คน

สิ่งที่ต้องการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นนักเรียน

3. เครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กปฐมวัย

นางศิรารัตน์  นาถมทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา

โทร. 0862268807

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิรารัตน์ วันที่ตอบ 2019-01-28 11:30:47


ความคิดเห็นที่ 4 (4292004)

 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง  ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 3 คน  นักเรียน 46 คน มีความต้องการขอความเคราะห์  ดังนี้

 1. สีทาคารเรียนและอาคารประกอบ

 2. สนามเด็กเล่น

 3. อุปกรณ์การจัดกิจกรรมชั้นอนุบาล

ติดต่อ ผอ.ะนามัย  ชัยปราบ โทร 0833438036

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภกดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-01-28 10:36:59


ความคิดเห็นที่ 3 (4292002)

 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ ตำบลดอนเกาะกา  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนนักเรียน 42 คน ครู จำนวน 3 คน ไม่มีผู้บริหารและนักการภารโรงค่ะ ขอรับสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ ค่ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-7609322 ครูอัจราภรณ์ มะซอ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรี นาคนาวา วันที่ตอบ 2019-01-28 10:20:03


ความคิดเห็นที่ 2 (4291993)

โรงเรียนบ้านป่าแดด  ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีครู5คน  ไม่มีนักการภารโรง  นักเรียน 66 คน สอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 ต้องการเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน  ติดต่อ นางสาวสายรุ้ง เสมอ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เบอร์โทร  084-7409754 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านป่าแดด วันที่ตอบ 2019-01-28 09:52:09


ความคิดเห็นที่ 1 (4291947)

 ต้องการให้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โทร.0649597879  นักเรียน  115 คน ครู7 คน

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-01-27 22:54:131


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล