ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคระห์สนับสนุนโครงการคัดแยกและกำจัดขยะในโรงเรียน


 เรียน  ผู้มีเมตตาจิตและท่านผู้มีอุปการะคุณ

           เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านห้วยท่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 49  คน มีครูปฏิบัติการสอนจำนวน  3 คน โรงเรียนมีโครงการและแผนงานที่จะดำเนินการคัดแยกขยะและกำจัดขยะภายในโรงเรียน เพื่อสร้างสุขนิสัย ทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขจัดมลพิษในชุมชน แต่โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดทำสถานที่ที่จะเป็นที่เก็บขยะ และทำลายขยะ จึงเรียนมาถึงผู้ใจบุญ และมีเมตตาจิตสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทำที่ที่เก็บขยะ และอุปกรณ์การทำลายขยะ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ 25,000  บาท หากท่านจะให้ความกรุณากับทางโรงเรียนและนักเรียน กรุณาประสานติดต่อ ที่ ผอ.เฑียร   ธีรศิรปัญญา โทรฯ 098-830-2441 หรือครูเจ้าของโครงการ  นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง  โทรฯ086-1175-425 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

                                                            นายเฑียร   ธีรศิรปัญญา

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นายเฑียร ธีรศิรปัญญา (tien-phuka-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-01-30 15:29:28


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล