ReadyPlanet.com


ต้องการบริจาคถุงเท้าให้นักเรียน


 เรียน ทุกท่าน

ต้ัองการบริจาคถุงเท้าให้นักเรียนเป็นจำนวนมาก เป็นถุงเท้ายาวสีขาวใช้งานในห้องปฏิบัติการ 1 ครั้ง แล้วนำมาซักทำความสะอาด ไม่มีเชื่อโรคและสารเคมีอันตราย  หากโรงเรียนใดต้องการ รบกวนแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ใต้กระทู้ค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดค่ะ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ SMP :: วันที่ลงประกาศ 2019-01-31 11:14:34


1

ความคิดเห็นที่ 20 (4311504)

  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล หมู่ 4 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 48 คน ครู 3 คน มีความต้องการอยากได้รองเท้านักเรียนไว้ให้นักเรียนได้สวมใส่มาโรงเรียน

ผู้ประสานงาน ผอ.สอนชัย0979984491, 0943616229

Id line : goppii_giipop​

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณครูกฤตพร (phupan58-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-06-04 21:06:31


ความคิดเห็นที่ 19 (4301969)

 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 61 หมู่1 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 มีนักเรียนชั้น อนุบาล2- ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 156 คน  ครู 8 คน  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง91 กิโลเมตร ห่างจากเขตพื้นที่ 65 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ 21กิโลเมตรเป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดน ชุมชนมมีฐานะยากจน  โรงเรียนมีความต้องการถุงเท้า300 คู่ครับ

ติดต่อประสานงาน ผอ.จตุรงค์ วรนาม 065-294-2671 ID LINE :chaturongworranarm30

ผู้แสดงความคิดเห็น จตุรงค์ วรนาม (chaturongworranarm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-03-28 20:15:28


ความคิดเห็นที่ 18 (4299997)

 ร.ร.บ้านนายาง ม.5 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 มีนักเรียน 72 คน ขอรับ 50 คู่ค่ะ ขอบขอบคุณท่านมากๆ  นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ภาวนา (pawana1111-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-03-19 04:04:57


ความคิดเห็นที่ 17 (4299996)

 ร.ร.บ้านนายาง ม.5 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 ขอรับ 50 คู่ค่ะ ขอบขอบคุณท่านมากๆ  นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ภาวนา (pawana1111-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-03-19 04:02:35


ความคิดเห็นที่ 16 (4299799)

 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน ม.1 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส 96140

มีนักเรียน จำนวน 143 คน

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ครับ

ติดต่อ นายบือราฮาน  สาอะ ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร 093-5890083 Id Line : kruhan

ผู้แสดงความคิดเห็น นายบือราฮาน สาอะ วันที่ตอบ 2019-03-17 20:59:43


ความคิดเห็นที่ 15 (4294808)

 โรงเรียนนกลางหมื่นสงเคราะห์ ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

       มีความประสงค์ขอรับบริจาคถุงเท้าสำหรับนักเรียน จำนวน 80 คู่ ครับ 

       ผู้ประสานงาน นายทวีชัย   ประสีระตา 

       โทร. 095-2321119

       ID line : 0952321119

ผู้แสดงความคิดเห็น ทวีชัย ประสีระตา วันที่ตอบ 2019-02-12 23:22:06


ความคิดเห็นที่ 14 (4293567)

 

 

ขอรับบริจาคเตาเผาขยะ

นักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนวัดบ้านดง

โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

รงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี

สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

จุดประสงค์

-ขอรับการบริจาค คอมพิวเตอร์


-ขอรับงบประมาณ จัดจ้างครูอัตราจ้าง

-ไฟ ส่องสว่าง เวลากลางคืน

-จัดค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนยังมีความคาดแคลนอีกหลายส่วน


{ในการบริจาคงบประมาณท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับท่านที่ประสงค์จะลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2562 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562}

ติดต่อ : https://www.facebook.com/watbandongscผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียน วันที่ตอบ 2019-02-05 09:43:05


ความคิดเห็นที่ 13 (4293431)

 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 มีความต้องการถุงเท้า เพื่อนำมามอบให้กับนักเรียนครับ จำวน 90  คู่

ติดต่อประสานงาน ผอ.นิกร สันประเภท 093-3239616

ผู้แสดงความคิดเห็น นิกร สันประเภท (ronghpd_9999-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-02-04 14:00:46


ความคิดเห็นที่ 12 (4293308)

                 โรงเรียนบ่้านโคกสหกรณ์เทพรักษา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  40150 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจำนวน 89 คน มีความประสงค๋ขอรับบริจาคถุงเท้านักเรียน ตามที่ท่านเห็นสมควร ครับ  

                                                                                                          ผอ.พนมไพร  ปราบแกะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.พนมไพร ปราบแกะ (ืnamjai73-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-02-03 16:06:01


ความคิดเห็นที่ 11 (4293185)

 โรงเรียนหนองหนองหัวช้าง  ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000

 ต้องการรับบริจาคจำนวน 100 คู่ครับ 

 ผู้ประสานงาน นายสุนัน ผลรักษา โทร 0892743533 idline 0892743533

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัน ผลรักษา (ืnunsunun-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-02-01 21:56:54


ความคิดเห็นที่ 10 (4293102)

โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

หมู่ ๖ ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวนนักเรียน ๒๙๔ คน

มีความประสงค์ขอรับบริจาค ถุงเท้า ให้นักเรียน

ผู้ประสานงาน นาย สุรศักดิ์ จันทร์ภู่   โทร ๐๘๑๙๒๔๙๑๑๕

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุรศักดิ์ จันทร์ภู่ วันที่ตอบ 2019-02-01 11:22:01


ความคิดเห็นที่ 9 (4293017)

 โรงเรียนวัดดอนยอ  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

มีนักเรียนทั้งสิ้น 263  คน

ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศุึกษาปีที่  3

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผอ.รตนพร  พนมพร  083-0334180

ผู้แสดงความคิดเห็น รตนพร พนมพร วันที่ตอบ 2019-01-31 22:28:44


ความคิดเห็นที่ 8 (4293016)

 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา   24160    ติดต่อผู้อำนวยการที่  0649597879   ไลน์ 0634569563

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-01-31 21:16:05


ความคิดเห็นที่ 7 (4293015)

 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

มีความต้องการอย่างมากค่ะนักเรียน 50 คน

ติดต่อ ผอ.ธนามัย  ชัยปราบ 0833438036

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภกดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-01-31 21:02:55


ความคิดเห็นที่ 6 (4292955)

 โรงเรียนศรีโมสรวิทยา 192 ม.1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120

นักเรียน 271 คนครับ

ติดต่อ

นายเมธี วัฒนสิงห์

โทร.0817405036

ไลน์: meteewattanasing

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วันที่ตอบ 2019-01-31 14:23:02


ความคิดเห็นที่ 5 (4292940)

 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ หมู่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 103 คน ครู 7 คน มีความต้องการอยากได้รองเท้านักเรียนไว้ให้นักเรียนได้สวมใส่มาโรงเรียน และอยากได้กระเป๋าแบบสพายสำหรับใส่หนังสือ วอนผู้ใหญ่ใจดีช่วยบริจาคด้วยครับ ผู้ประสานงาน 087 - 7663865 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูมนัส พลอยพลายแก้ว วันที่ตอบ 2019-01-31 12:56:57


ความคิดเห็นที่ 4 (4292935)

 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร 0934764883

ผู้แสดงความคิดเห็น นางวีระยา ทองเทพ (weeraya0550-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-01-31 12:28:18


ความคิดเห็นที่ 3 (4292934)

 โรงเรียนบ้านพระเพลิง  สพป.สระแก้วเขต 1

ผู้ติดต่อ นางมณี  มั่งคั่ง  0929794190

ผู้แสดงความคิดเห็น มณี มั่งคั่ง (manee541242-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-01-31 12:23:08


ความคิดเห็นที่ 2 (4292931)

 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม  ตำบล  วังโมกข์  อ.วชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  66140

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6  มีนักเรียน  450  คน

ขอรับบริจาคถุงเท้าจากท่านคะ

สามารถติดต่อได้ที่  ครูใกล้รุ่ง   หมายเลขโทรศัพท์  0824028949

 

ขอบพระคุณมากค่ะ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูใกล้รุ่ง วันที่ตอบ 2019-01-31 12:01:22


ความคิดเห็นที่ 1 (4292926)

 รร.บ้านหนองแวงนอก ต.หนองมะเขืออ.พล จ.ขอนแก่น

ติดต่อผอ.เดือน0629289993

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภักดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-01-31 11:20:411


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล