ReadyPlanet.com


ช่วยแนะนำ รร เพื่อทกกิจกรรมอาสาในกรุงเทพและปริมณฑลหน่อยค่ะ


 ขอรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียนเบื้องต้น

ทางโรงเรียนประสบปัญหาด้านใดบ้าง 

เบอร์โทรติดต่อผู้ตั้งกระทู้ S :: วันที่ลงประกาศ 2019-02-02 11:36:35


1

ความคิดเห็นที่ 8 (4302976)

 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลง จังหวัดปทุมธานี ทำการเรียนการสอนระดับ อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่6  นักเรียน 240 คน ต้องการทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ติดต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ 096-7935955

ผู้แสดงความคิดเห็น ใยจิตร์ (yai2108rich-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-04-04 21:25:35


ความคิดเห็นที่ 7 (4302198)

 ขอความเมตตาโรงเรียนต่างจังหวัดด้วยครับ. 

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์  ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 60 คน ครู 4 คน 

ติดต่อ โกศล 0816641541

ผู้แสดงความคิดเห็น โกศล วันที่ตอบ 2019-03-30 22:29:32


ความคิดเห็นที่ 6 (4293481)

 โรงเรียนวัดอินทอารีฯ หมู่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 มีจำนวนนักเรียน 94 คน ประสบปัญหา ศาลารับรองผู้ปกครอง หลังคาชำรุด กรอบ เนื่องจากหมดอายุ ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนกระเบื้อง หรือ วัสดุอื่น ทดแทนใหม่ค่ะ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0859997629 line : lerm2527line ผอ.เฉลิมศรี ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-02-04 19:19:30


ความคิดเห็นที่ 5 (4293433)

  โรงเรียนศาลาลอย หมู่ 7 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 สังกัด สพป.ปทุมธานีเขต 2 (หนองเสือคลอง 9)

  - เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 51 คน 

  - เด็กๆ ส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากสภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน อาคารเรียน และรั้วโรงเรียนชำรุด มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้การได้ 1 เครื่องซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูง และชอบช่วยเหลือการศึกษา ให้การช่วยเหลือ ตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้

- อุปกรณ์การเรียน 

- คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ

- กิจกรรมค่ายอาสาต่างๆ

- รั้วโรงเรียน

- ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงศาลาประจำโรงเรียน

- กังหันชัยพัฒนาขนาดเล็กๆ เพื่อบำบัดน้ำเสีย

อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็น

  ดังนั้น ทางคณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้ และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ

               ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

                 นางเพลินตา กะลัมพากร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาลอย

โทร 083-0567900 , 094-1386856

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.เพลินตา (peerapong07769-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-02-04 14:16:42


ความคิดเห็นที่ 4 (4293378)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  120  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  64 คน

นักเรียนชาย  34 คน หญิง 30 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.      อุปกรณ์การเรียน

2.      ข้าวสาร  อาหารแห้งต่าง ๆ

3. อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เพ็ญผกา วันที่ตอบ 2019-02-04 09:45:30


ความคิดเห็นที่ 3 (4293320)

 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านติดต่อได้ที่  0649597879

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-02-03 21:06:33


ความคิดเห็นที่ 2 (4293240)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) อ.เสาไห้ จ. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 63 คน มีครู 5 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน

เช่น งบประมาณสำหรับทำพื้นทางเดิน งบประมาณสำหรับปรับปรุงอาคารเรียน

ขอแสดงความนับถือ                            

นายชยพล คชขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) 

 089-8061425

 line : chayaphol123

Chayaphol_k@hotmail.com  

 http://www.wattakae.ac.th

http://www.facebook.com/wattakae

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชยพล วันที่ตอบ 2019-02-03 07:22:09


ความคิดเห็นที่ 1 (4293224)

โรงเรียนบ้านหัดโจดหนองกุง ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

 ภาคอีสานน่าสงสารมากค่ะถ้าน้องๆจะเมตตาน้องๆุ

เด็กๆอยากได้สนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์การเล่นค่ะ

ติดต่อ ผอ.มัย โทร 0833438036

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภกดี (Duan07-at-Hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-02-02 20:27:561


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล