ReadyPlanet.com


ชุมนุมวิศวฯอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แบ่งปันโอกาสสู๋สังคม


ชุมนุมวิศวฯอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีโครงการซ่อมแซมโรงเรียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดครับ โดยรายละเอียดโครงการมีดังนี้

 1.ซ่อมแซมอาคารเรียน,สนามเด็กเล่น,ห้องน้ำและอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียนครับ

 2.มีของบริจาคเป็นเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนให้ครับ

ช่องทางการติดต่อ

1. FB : วิศวฯอาสา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. เบอร์โทรศัพท์ : 081-928-0666(บิ๊ก)

                         091-616-6623(ฟิล์ม)

3. E-mail : vidsavaarsakmutnb@gmail.com

*หมายเหตุ 1.โรงเรียนที่จะไปจัดโครงการต้องมีระยะทางห่างจากกรุงเทพไม่เกิน 300 กม.ครับ

                2.โรงเรียนจะต้องมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

                3.โรงเรียนจะต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค้าสารเสพติด

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ชุมนุมวิศวฯอาสา พระจมเกล้าพระนครเหนือ (vidsavaarsakmutnb-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-03-07 15:24:50


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4299325)

  เรียนผู้มีจิตอาสา
      
             โรงเรียนบ้านบิง ตั้งอยู่ที่ ต.โชคชัย อ.โชคชัยจ.นครราชสีมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล - ป.6 มีนักเรียนที่งหมด 63 คน ครูประจำการ 3 คน สภาพสังคมเป็นเกษตรและรับจ้างทั่วไป นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน มีความขาดแคลนหลายๆ อย่าง 
              สิ่งที่ต้องการขอรับบริจาค
              1.พัดลมติดเพดานโรงอาหารนักเรียน ห้องเรียน ห้องดนตรีไทย และห้องเรียน
              2.ปรับปรุงอาคารเรียน (ทาสีอาคารเรียน)
              3.ทุนการศึกษานักเรียน
              ติดต่อ ผอ.นฐกร  แสงจันทร์  โทร 082-1350345

ผู้แสดงความคิดเห็น นฐกร แสงจันทร์ (ongarj14-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-03-13 15:12:47


ความคิดเห็นที่ 6 (4299279)

 เรียน ผู้มีจิตอาสา

         โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก   ที่ตั้งหมู่ที่   4   บ้านหัวถนน  ต.ทองหลาง  อ.บ้านนา จ.นครนายก ห่งจากกรุงเทพฯ 90  กิโลเมตร   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - ป.6   จำนวนนักเรียน  80  คน

   มีความต้องการ   1. คอมพิวเตอร์ในการเรียน

                         2  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

                           

  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ในการช่วยเหลือครั้งนี้

                            ผู้ประสานงาน 086-1426812

 

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม วันที่ตอบ 2019-03-13 10:46:53


ความคิดเห็นที่ 5 (4299058)

 เรียนผู้มีจิตอาสา
      
             โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัวตั้งอยู่ที่ ต.บางเลน  อ.บางเลน  จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล - ป.6 มีนักเรียนที่งหมด 31 คน ครูประจำการ 2  สภาพสังคมเป็นเกษตรและรับจ้างทั่วไป นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน มีความขาดแคลนหลายๆ อย่าง 
              สิ่งที่ต้องการขอรับบริจาค
              1.พัดลมติดเพดานโรงอาหารนักเรียน
              2.ตู้กดน้ำดื่มนักเรียน
              3.ทุนการศึกษานักเรียน
              
              สิ่งที่อยากให้ค่ายอาสาช่วยพัฒนา
              1.ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาโรงอาหารนักเรียนที่รั่ว และผุพัง
              2.ซ่อมกระเบื้องหลังคาห้องพระพุทธ ที่รั่ว และผุพัง
              3.ปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่เก่าและทรุดโทรม 

 

ผู้ประสานงาน นายทิวากร   อาจหาญ(ผู้อำนวยการโรงเรียน) 085-914-6606 ไอดีไลน์ tiwakorn27
 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายทิวากร อาจหาญ (tiwakorn-ardhan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-03-12 11:26:03


ความคิดเห็นที่ 4 (4298816)

 

ขอรับบริจาคเตาเผาขยะ

นักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนวัดบ้านดง

โรงเรียนวัดบ้านดง  ขออนุญาติร่วมขอความอนุเคราะห์

รงเรียนวัดบ้านดง  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี

สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน 78 คน ครูประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน

จุดประสงค์

-ขอรับการบริจาค คอมพิวเตอร์
-ขอรับงบประมาณ จัดจ้างครูอัตราจ้าง

-ไฟ ส่องสว่าง เวลากลางคืน

-จัดค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนยังมีความคาดแคลนอีกหลายส่วน
{ในการบริจาคงบประมาณท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับท่านที่ประสงค์จะลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2562 สามารถบริจาคได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562}

ติดต่อ : 0651654084
ผู้แสดงความคิดเห็น ธุรการโรงเรียน วันที่ตอบ 2019-03-11 09:32:31


ความคิดเห็นที่ 3 (4298609)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  120  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  64 คน

นักเรียนชาย  34 คน หญิง 30 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.      ซ่อมแซมอาคารเรียน

2.      ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

3. อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิจิตรา (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-03-08 10:21:45


ความคิดเห็นที่ 2 (4298565)

 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  40190

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เคยมีสนามเด็กเล่นเลย  จึงขอความอนุเคราะห์พี่ๆมาช่วยสร้างให้กับน้องๆและอาคารเรียนก็เก่าและอืนๆตามที่เห็นสมควร

ติดต่อ ผอ.ธนามัย  โทร 0833438036

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภกดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-03-08 07:21:09


ความคิดเห็นที่ 1 (4298564)

 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  40190

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เคยมีสนามเด็กเล่นเลย  จึงขอความอนุเคราะห์พี่ๆมาช่วยสร้างให้กับน้องๆและอาคารเรียนก็เก่าและอืนๆตามที่เห็นสมควร

ติดต่อ ผอ.ธนามัย  โทร 0833438036

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัฎถาพัชร เศษภกดี (Duan07-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-03-08 07:21:091


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล