ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์เมตตาโรงเรียนขนาดเล็ก


เรื่อง    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร และ/หรือ ห้องสุขานักเรียน 

เรียน    ประธานโครงการโรงเรียนของหนู 

ด้วยโรงเรียนบ้านอ่างทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตั้งอยู่ตำบลคู้ยายหมี  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 84 คน  ข้าราชการครู 3 คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน  ทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนที่จำกัดและไม่เพียงพอ ปัจจุบันโรงเรียนไม่มีโรงอาหารจึงปรับจากใต้ถุนอาคารเรียนเป็นที่รับประทานอาหารสำหรับนักเรียน  อีกทั้งใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนซึ่งต้องขนย้ายโต๊ะเข้าออกเป็นประจำ  และอีกประการหนึ่งห้องสุขานักเรียนที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน  ต้องดูแลซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ในการนี้  โรงเรียนบ้านอ่างทอง  ใคร่ขอความกรุณามายังท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร และ/หรือ ห้องสุขานักเรียน  เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี  มีสถานที่สะอาดปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดีสำหรับนักเรียน 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

                                                            ขอแสดงความนับถือ 

                                                             ดวงพร  สุขสำราญ 

(นางสาวดวงพร  สุขสำราญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง

 

 

 โรงเรียนบ้านอ่างทอง

06-1995-1539

 ผู้ตั้งกระทู้ ดวงพร สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง (kundao2011-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-04-09 12:44:59


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล