ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาค


  

    เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

                โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  ต.ห้วยใหญ่  อ.สระโบสถ์  จ.ลพบุรี  เป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาส เปิดสอนชั้น อ.1-ม.3 มีนักเรียนจำนวน 160  คน ได้รับจัดสรรค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 เท่านั้น ส่วนนักเรียนมัธยมไม่ได้รับจัดสรร แต่ทางโรงเรียนต้องดูแล เพราะครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ครอบครัวหย่าร้าง ซึ่งทางโรงเรียนจะเรียกเก็บไม่ได้ 

                การได้รับสรรจัดงบประมาณเพื่อมาพัฒนาและจัดการเรียนการสอน ไม่เพียงพอต่อการในการพัฒนา ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีเวทีสำหรับการจัดกิจกรรมต่างสำหรับนักเรียน

               1. ซึ่งมีความต้องการจัดทำเวที สำหรับการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน และปูพื้นกระเบื้องด้านหน้าเวที บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน

               2. มีความต้องการเก้าอี้พลาสติก จำนวน  150 ตัว เพื่อสำหรับให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร และการจัดกิจกรรมต่างๆ

              3. มีความต้องการข้าวสาร และเครื่องปรุงต่างๆ 

              4. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

          ติดต่อ นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  091-2625816 ผู้ตั้งกระทู้ นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร 091-2625816 :: วันที่ลงประกาศ 2019-04-29 21:28:26


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล