ReadyPlanet.com


ขอรับความช่วยเหลือ


 เรียน ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

                   โรงเรียนบ้านนาดี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 47 คน ผอ. 1 คน ครู 2 คนพนักงานราชการ 1 คน เปิดทำการสอนตั่้งแต่ชั้น อบ.2- ป.6  ชุมชนของเราก็อยู่ไกลความเจริญ และค่อนข้างยากจน ผู้ปกครองต้องไปทำงานต่างถิ่น ส่วนใหญ่นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากทำให้ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยตามไปด้วย แต่การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ เราก็ทำเหมือนกับโรงเรียนอื่น ทำให้โรงเรียนขาดแคลนทั้งงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ดิฉันจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ขอปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (บริจาคเป็นอุปกรณ์ หรืองบประมาณก็ได้ค่ะ)

2. อุปกรณ์การเรียน ดินสอ สมุด ไม้บรรทัด ปากกา   (เงินที่รัฐจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการการใช้ทั้งปีหรอกค่ะ)

3.อุปกรณ์กีฬา

4.อาหารกลางวัน

5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ได้แก่ ทาสีอาคาร ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง  

6. อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม บัวรดนำ้  เครื่องตัดหญ้า 

7. เครื่องแบบนักเรียน เสื้อ กระโปรง กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ชุดลูกเสือ เนตรนารี

8. อื่นๆแล้วแต่ท่านจะกรุณา เป็นเลี้ยงอาหาร หรือมอบสิ่งของต่างก็ได้ค่ะ

                              ขอขอบพระคุณนะคะ

                             ถ้าท่านอยากช่วยดูแล นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี ติดต่อมาที่ เบอร์โทร 083-3358980 นางสมจิตร  อ่อนละมุล  ผอ.โรงเรียนบ้านนาดี  อีเมล 2519krunoi@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ นางสมจิตร อ่อนละมุล :: วันที่ลงประกาศ 2019-05-01 15:31:32


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล