ReadyPlanet.com


โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความใฝ่ฝันในวันข้างหน้า”


 

โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความใฝ่ฝันในวันข้างหน้า”

โดย รวมนักเขียน จาก เพจนักเขียนฝากบอก

ปี 2562

 

หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ

1. ประเภทการประกวด ประกวดเรียงความนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

2. กติกา/ หลักเกณฑ์การส่งเรียงความ

2.1 ข้อความ เรียงความ ต้องมีสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด

2.2 มีความยาว 1 - 3 หน้ากระดาษ เอ 4 เขียนด้วยลายมือ ครึ่งบรรทัด ให้สามารถอ่านได้ง่าย หรือ

พิมพ์ โดยใช้รูปแบบอักษร “Cordia New” ขนาด 16

2.3 ผลงานเรียงความ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด

2.4 ส่งผลงานได้คนละ 1 เรื่อง

3. รางวัลการประกวดเรียงความ

3.1  รางวัลชนะเลิศ                        เงินรางวัล  2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เงินรางวัล  1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.4  รางวัลชมเชย  3 รางวัล             เงินรางวัล    500   บาท พร้อมเกียรติบัตร

4. วัน เวลา และการส่งผลงาน

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 29 มิ.ย.2562

            ส่งผลงานเรียงความพร้อมแบบกรอกข้อมูลได้ที่ เพจนักเขียนฝากบอก

4.1 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงผู้ดูแลเพจนักเขียนฝากบอก “ส.ต.อ.หญิง กาญจนา จันแสน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาคาร 5 ชั้น 5 กองบัญชี ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330 (เบอร์โทร 0865366888)”

4.2 ส่งทางอีเมล writertell@hotmail.com

4.3 ส่งผ่านเพจนักเขียนฝากบอก https://www.facebook.com/writertellpage/

5. เกณฑ์การตัดสิน

            5.1 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา มีบทนำ เนื้อหา และสรุป

            5.2 การใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี

            5.3 เนื้อหากระชับได้ใจความ สื่อความหมายได้ชัดเจน

6. ประกาศผลการประกวดและการมอบรางวัล

คณะกรรมการตัดสินคือนักเขียนจำนวน 5 ท่าน การตัดสินถือมติคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด และประกาศผลการตัดสินในวันที่31 กรกฎาคม 2562 ทาง เพจนักเขียนฝากบอก https://www.facebook.com/writertellpage/ โดยผู้ดูแลเพจจะติดต่อผ่านทางโรงเรียนในการส่งมอบรางวัลผู้ตั้งกระทู้ แอดมินเพจนักเขียนฝากบอก (writertell-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-05-02 14:43:23


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล