ReadyPlanet.com


โครงการโรงเรียนของหนู


 โรงเรียนของหนู มีโครงการพัฒนา/สร้าง อาคารห้องสมุด ให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ที่อยู่ในภาคกลาง โดยมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 60่ คน ค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ ชัญชนันท์ :: วันที่ลงประกาศ 2019-05-08 14:20:21


1

ความคิดเห็นที่ 7 (4314091)

 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๑๓ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑ ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน     เจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน มีพื้นที่เขตบริการจำนวน ๕ หมู่บ้าน

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)

โทร 036 200519

 

ผู้อำนวยการ  095 5643589

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทชนันธรณ์ วันที่ตอบ 2019-06-20 13:11:27


ความคิดเห็นที่ 6 (4309734)

 โรงเรียนบ้านทด ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งสิ้น 57 คน มีบุคลากร 7 คน ต้องการพัฒนาห้องสมุด และขาดแคลนหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์

ผอ.สุรศักดิ์ เสนาะวาที

โทร 0957212852

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.สุรศักดิ์ เสนาะวาที (surasaksak2016-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-23 15:50:20


ความคิดเห็นที่ 5 (4309173)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  120  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.      อาคารห้องสมุด

2 . อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อุดมลักษณ์ (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-21 10:04:13


ความคิดเห็นที่ 4 (4308081)

 โรเรียนบ้านจัดสรร ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับประถมมีนักเรียน จำนวน107 คน ข้าราชการครูจำนวน5คน มีความประสงค์ขอรับการสร้างอาคารห้องสมุด หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน โทร0885788197. นางนุตประวีณ์  ภัครวัฒน์อังกูร ผอ.รร.

ผู้แสดงความคิดเห็น นุตประวีณ์ (Nutprawee2522-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-13 22:04:43


ความคิดเห็นที่ 3 (4308072)

 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป่ราจีนบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ตำบลหาดนางแก้ว   อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 71  คน ข้าราชการครู 4 คน  สนใจให้ทางรายการโรงเรียนของหนู ได้มาพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนและภูมิทัศน์รอบห้องสมุด  ให้เป็นห้องสมุด 3  D  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน  ครู  และชุมชน  ขอขอบคุณคณะของท่าน มา  ณ  โอกาสนี้   

นางธนัชพร  โนนกงกาง

ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านวังบัวทอง

064 - 9239896  ID : 0952467379​

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนัชพร โนนกงกาง วันที่ตอบ 2019-05-13 20:35:29


ความคิดเห็นที่ 2 (4307859)

 โรงเรียนวัดวังปลาจีด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 ตำบลพรหมณี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวน  131 คน  บุคลากรครู จำนวน 8 คน   อาคารเรียนมี 1 หลัง  ใต้ถุนโล่ง ได้ต่อเติมเป็นห้องเรียน  ซึ่งขณะนี้ไม่มีห้องสมุด สำหรับให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาค้นคว้า  จึงมีความประสงค์ให้ "โรงเรียนของหนู" เข้ามาสร้างห้องสมุดให้กับทางโรงเรียน เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน ครู ผู้สนใจในชุมชน หมู่บ้าน

นางสาวจารุวรรณ  จันทะเวียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังปลาจีด

โทร.08-1795-2614

ผู้แสดงความคิดเห็น จารุวรรณ จันทะเวียง (juntawiang-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-12 13:26:21


ความคิดเห็นที่ 1 (4307787)

โรงเรียนบ้านอ่างทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตั้งอยู่ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 8 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ลูกจ้าง 4 คน สนใจโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนค่ะ

นางสาวดวงพร สุขสำราญ

ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านอ่างทอง

061-9951539​

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงพร วันที่ตอบ 2019-05-10 17:17:231


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล