ReadyPlanet.com


โครงการโรงเรียนของหนู


 โรงเรียนของหนู มีโครงการพัฒนา/สร้างอาคารเรียนอนุบาล ให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ที่อยู่ในภาคกลาง โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลมีนักเรียนรวมกันไม่น้องกว่า 20 คน ค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ ชัญชนันท์ (โรงเรียนของหนู) :: วันที่ลงประกาศ 2019-05-08 14:38:26


1

ความคิดเห็นที่ 11 (4314260)

  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๑๓ คน มีผู้บริหาร ๑ คน ครูประจำการ ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑ ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน     เจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน มีพื้นที่เขตบริการจำนวน ๕ หมู่บ้าน

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)

โทร 036 200519

 

ผู้อำนวยการ  095 5643589

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทชนันธรณ์ วันที่ตอบ 2019-06-21 09:19:16


ความคิดเห็นที่ 10 (4312985)

  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เปิดสอนตั้งระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)-อนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5 ขวบ) มีนักเรียนอนุบาลรวม 18 คน โรงเรียนมีห้องอนุบาล เพียงแค่ 2 ห้อง  ปัจจุบันนักเรียนชั้นอนุบาล1-3 เรียนใต้ตึกอาคารประถมศึกษาของโรงเรียน เป็นอาคารไม้ที่สร้างมาแล้วหลายปี ช่วงฤดูฝน ฝนตก ห้องอนุบาลน้ำจะท่วมห้อง น้ำสาดเข้ามาในห้องจนน้ำขัง และนักเรียนประถมจะวิ่งเล่น รบกวนเวลาพักผ่อนตอนบ่ายเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนมีความต้องการอาคารเรียนอนุบาลเป็นอย่างยิ่งค่ะ  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

ครูธนาภรณ์ หลามสวน (ครูอัตราจ้างผู้สอนระดับปฐมวัย) / 097-9237047

Id : Chuewcream 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนาภรณ์ หลามสวน (Thanapoen2037-at-icloud-dot-com)วันที่ตอบ 2019-06-13 17:22:44


ความคิดเห็นที่ 9 (4312932)

โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์  ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับ อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 230 คน เป็นนักเรียนอนุบาล 2-3 จำนวน 49 คน ต้องปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล 

 

นางสาวใยจิตร์  สาระนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  โทร 0967935955

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวใยจิตร์ สาระนิตย์ วันที่ตอบ 2019-06-13 13:53:28


ความคิดเห็นที่ 8 (4312004)

 ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดีโครงการโรงเรียนของหนู 

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210 สพป.กจ.4 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความขาดแคลน ปัจจุบันเปิดสอนอนุบาล 1 - ชั้น ป.6 ระดับชั้นอนุบาล 33 คน ระดับชั้นประถมศึกษา มีนักเรียน 73 คน ข้าราชการครู 7 คน

1.ขอรับการสนับสนุนสร้างอาคารเรียนอนุบาลเป็นเอกเทศ  เนื่องจากปัจจุบันจัดชั้นเรียนรวมกับอาคารเรียนระดับประถมศึกษา 1 ห้องเรียน มีสภาพแออัด ไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งทางโรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอในการก่อสร้างอาคาร
   

    ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่ใจดีโครงการโรงเรียนของหนู  ทางโรงเรียนบ้านชุมนุมพระขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

    ติดต่อประสานงาน  นางรุ่งนภา สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ

     โทร 0982528273 และ 0848930174  idline 0848930174

ผู้แสดงความคิดเห็น นางรุ่งนภา สุภาภา วันที่ตอบ 2019-06-07 12:37:52


ความคิดเห็นที่ 7 (4309170)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  120  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียนอนุบาลรวม 31 คน

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

1.      อาคารอนุบาล

2. อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เพ็ญผกา (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-21 10:02:04


ความคิดเห็นที่ 6 (4308704)

 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เปิดสอนตั้งระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)-อนุบาลปีที่ 3 มีนักเรียนอนุบาลรวม 45 คน โรงเรียนมีอาคารเรียน 1 หลัง ปัจจุบันนักเรียนชั้นอนุบาลเรียนรวมที่อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน มีความต้องการอาคารเรียนอนุบาลเป็นอย่างมาก 

ผอ.โรงเรียน

นายคมกฤช สมสาร์

0817624245

ผู้แสดงความคิดเห็น นายคมกฤช สมสาร์ (ksomsar-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-16 11:26:49


ความคิดเห็นที่ 5 (4308073)

 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป่ราจีนบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ตำบลหาดนางแก้ว   อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 71  คน โดยทางโรงเรียนได้เปิดระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3  จำนวน  3  ระดับชั้น  ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  จำนวน  22  คน  ข้าราชการครู 4 คน  สนใจให้ทางรายการโรงเรียนของหนู ได้มาพัฒนา ปรับปรุง / สร้างอาคารอนุบาล  ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3    ทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  และเพื่อให้สภาพแวดล้อมและอาคารเรียน มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน    ขอขอบคุณคณะของท่าน มา  ณ  โอกาสนี้   

นางธนัชพร  โนนกงกาง

ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้านวังบัวทอง

064 - 9239896  ID : 0952467379​

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนัชพร วันที่ตอบ 2019-05-13 20:41:09


ความคิดเห็นที่ 4 (4307958)

 โรงเรียนวัดบ่อโศรก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัสระบุรี มีนักเรียนอนุบาล ทั้งหมด 35  คน  สนใจโครงการดังกล่าว

ติดต่อ นายธนพล  นวลมะณีย์   ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 084793946

ผู้แสดงความคิดเห็น นายธนพล นวลมะณีย์ วันที่ตอบ 2019-05-13 10:12:27


ความคิดเห็นที่ 3 (4307788)

 โรงเรียนวัดอินทอารีฯ ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 รวม 27 สนใจรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0859997629 ไอดีไลน์ lerm2527line ผอ.เฉลิมศรี ค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2019-05-10 17:25:48


ความคิดเห็นที่ 2 (4307566)

โรงเรียนวัดตะเฆ่ฯ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มี นร อนุบาล 25 คน ครับมีความสนใจโครงการดังกล่าวครับ

www.wattakae.ac.th

0898061425  ผอ ชยพล

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ ชยพล วันที่ตอบ 2019-05-09 18:57:35


ความคิดเห็นที่ 1 (4307366)

โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย   อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ต้องการห้องเรียนอนุบาล มีนักเรียนอยู่   38  คน

                                ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต   นันทพานิช  0649597879  @@@ ไอดีไลน์ 0634569563

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช (thanakit313-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-05-08 16:34:541


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล