ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคสมทบทุนจ้างครูให้นักเรียน


 ในโรงเรียน) จึงขอความเมตตาจากทุกคนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน เพียงเศษเงินเพียงเล็กน้อยของท่านทำให้นักเรียนได้มีครู 

จึงขอเชิญทุกคนร่วมบริจาคทุนมีวัตถุประสงค์เดียวคือจ้างครูให้กับนักเรียนร่วมบริจาคทุนผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งใหญ่ บัญชีเลขที่ 678-2-92379-3
ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรฯ
(โรงเรียนมีระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-donationสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) 
ดิฉันขอใช้ช่องทางนี้เพื่อขอความเมตตาสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับนักเรียนท่ี่ต้องเติบโตไปข้างหน้า ด้วยความรักและรอความหวังให้กับนักเรียนค่ะ
 
       สอบถามข้อมูล ผอ.จันทร์ยานี  แจ้งขาว 089-587-3328                                                 e-mail :kung.jun@hotmail.com
 
 
 


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้อำนวยการโรงเรียน :: วันที่ลงประกาศ 2019-06-28 11:08:22


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4315779)

 ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเพื่อการศึกษาโรงเรียน

บ้านน้ำปาย

โรงเรียนน้ำปาย   หมู่ที่ 1  ต.น้ำปาย  อ.แมจริม จ.น่าน  55170 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1           

 

        โรงเรียนน้ำปาย  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กขยายโอกาส ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   มีนักเรียนทั้งหมด ๖๖ คน  มีครู ๘ คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมาก ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน อาศัยอยู่กับ ตายาย หรือผู้ปกครอง เนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานงานต่างจังหวัด ไม่ค่อยมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าที่ควร

      ทางโรงเรียนบ้านน้ำปายยังมีความขาดแคลนและต้องการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ดังนี้

๑. โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดจ้างครูเนื่องจากมีครูผู้สอนไม่ครบชั้น ทำให้ครูต้องสอนควบชั้น การดูแลนักเรียนไม่เต็มที่    

  ๒.คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน ๖ เครื่อง ( เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าสภาพดีใช้การได้ก็ได้ ) 

๓.กระดาษ เอ ๔ เพื่อใช้ในงานธุรการและปริ้นใบงาน ใบกิจกรรมให้กับนักเรียน จำนวน ๒๐ กล่อง

๔.เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับปริ้นงานให้นักเรียน จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องโปรเจคเตอร์ ๑  เครื่อง

๕. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ เป็นต้น 

๗. เสื้อ ผ้า รองเท้านักเรียน 

.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน

 

 

## ทางโรงเรียนสามารถออกใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือขอบคุณ เพื่อลดหย่อนภาษีได้ )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

นายสมหวัง  วงค์แจ่ม   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาย  เบอร์โทร 081-7836737   somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมหวัง (somwang27827-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-06-28 18:33:451


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล