ReadyPlanet.com


โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาค


 ด้วยโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 44 คน  ครู 3 คน ขาดวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณในการอำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ทุนการศึกษา พัดลม คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศมือสอง. อา หารกลางวัน เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด สามารถบริจาคได้ที่ 

โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด

บช.รับบริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด

หมายเลขบัญชี 020160623392

หรือติดต่อได้ที่  นายเชษฐ์พิชิต คำกอง

โทร 0821593965ผู้ตั้งกระทู้ นายเชษฐ์พิชิต คำกอง (kkhschool-dot-korat5-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-06-28 13:11:18


1

ความคิดเห็นที่ 2 (4316066)

 ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ตำบลสันทะ  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 48 คน แยกเป็นอนุบาลจำนวน 17 คน ประถมศึกษาจำนวน 31 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 7 คน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน 2หลัง อาคารแบบสพฐ. ป1ก ตึก มีจำวน 4 ห้อง จัดการเรียนการสอนโดยใช้ลักษณะห้องเรียนร่วมกัน  อนุบาล1-3 เรียนห้องเดียวกัน ขนานห้อง 9คูณ6 เมตร  ป1และป.2 รวมกัน ป4. ป.5 เรียนร่วมกันห้องเดียว และ ป.6 แยกเรียน  ส่วนอาคาร ป.1ข ไม้ เป็นห้องเรียน ป.3 และอาคารบริหารงาน  ประกอบกับอาคารเรียนมีอายุการใช้งานนาน ตั้งแต่ปี 2510 ทำให้สภาพอาคารไม่พร้อมสำหรับความปลอดภัยของนักเรียน  อีกอย่างนโยบายของ สพฐ.ไม่สนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนไม่ถึง 60 คนจะไม่ได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนไม่ว่ากรณีใดเลย ด้วยขนาดและเงินอุดหนุนที่ทาง สพฐ.จัดสรรมาให้  จึงเป็นข้อจำกัดของสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้องต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดี เด็กเก่ง และมีความสุข  

       โรงเรียนบ้านห้วยส้มจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญมีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคและร่วมสร้างอาคารเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม  ตำบลสันทะ  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  นายมังกร  อุบลเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม  เบอร์โทร 0861884735  Mangkorn2968@Gmail.com Lin id M0861884735

ผู้แสดงความคิดเห็น นายมังกร อุบลเลิศ (Mangkorn2968-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-01 13:35:47


ความคิดเห็นที่ 1 (4315778)

 ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำปาย

โรงเรียนน้ำปาย   หมู่ที่ ต.น้ำปาย  อ.แมจริม จ.น่าน  55170 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1           

 

        โรงเรียนน้ำปาย  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กขยายโอกาส ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   มีนักเรียนทั้งหมด ๖๖ คน  มีครู ๘ คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมาก ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน อาศัยอยู่กับ ตายาย หรือผู้ปกครอง เนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานงานต่างจังหวัด ไม่ค่อยมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าที่ควร

      ทางโรงเรียนบ้านน้ำปายยังมีความขาดแคลนและต้องการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ดังนี้

๑. โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดจ้างครูเนื่องจากมีครูผู้สอนไม่ครบชั้น ทำให้ครูต้องสอนควบชั้น  การดูแลนักเรียนไม่เต็มที่    

 ๒ สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนามของนักเรียน

  ๓.คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน ๖ เครื่อง ( เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าสภาพดีใช้การได้ก็ได้ ) 

๔.กระดาษ เอ ๔ เพื่อใช้ในงานธุรการและปริ้นใบงาน ใบกิจกรรมให้กับนักเรียน จำนวน ๒๐ กล่อง

๕.เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับปริ้นงานให้นักเรียน จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องโปรเจคเตอร์ ๑  เครื่อง

๖. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ เป็นต้น 

๗. เสื้อ ผ้า รองเท้านักเรียน 

.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน

๙.หลอดไฟฟ้า LED หลอดยาว ( เนื่องจากไฟฟ้าที่โรงเรียนจตกบ่อยทำให้หลอดไฟฟ้าเสียบ่อยมาก จำนวน ๗๐ หลอด)

๑๐.งบประมาณในการสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน ๒๐๐ เมตร ( เนื่องจากถนนรอบโรงเรียนยังมีสภาพที่เป็นดิน เวลาหน้าฝนจะทำให้ถนนเฉอะแฉะมากและเป้นร่องน้ำ ทำให้นักเรียนไม่สะดวกในการเดินไปเรียน )

๑๑.งบประมาณในการทาสีอาคารเรียน ๒ หลัง ( เนื่องจากอาคารสร้างมานานมาก ทำให้อาคารเรียนเก่า สีหลุดลอก)

## ทางโรงเรียนสามารถออกใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือขอบคุณ เพื่อลดหย่อนภาษีได้ )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

นายสมหวัง  วงค์แจ่ม   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาย  เบอร์โทร 081-7836737   somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมหวัง (somwang27827-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-06-28 18:31:591


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล