ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคพัดลมคลายร้อนสำหรับลูกๆนักเรียน


 เรียน ท่านผู้ใหญ่ใจดีและผู้เมตตาทุกท่าน

    โรงเรียนหนองหัวช้าง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 62 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส และยากจน(ที่มีความพร้อมจะเข้าไปเรียนในตัวเมือง) ทางโรงเรียนจึงขอรับบริจาค ดังนี้
  1. พัดลมโคจรติดเพดานในห้องเรียนและห้องประชุม
   2. ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ยากจนและขาดแคลนมาก
   3. ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของต่างๆสำหรับนักเรียน (รับทุกรายการ)

   ทางโรงเรียนจึงขอเป็นสื่อกลางและเป็นสะพานบุญจากท่านผู้เมตตา นำความช่วยเหลือไปสู่โรงเรียน และเด็กที่ด้อยโอกาสทุกคนครับ

ติดต่อประสานงาน นายสุนัน  ผลรักษา โทร 0892743533 idline 0892743533
e-mail nunsunun@hotmail.co.thผู้ตั้งกระทู้ สุนัน ผลรักษา (ืืnunsunun-at-hotmail-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2019-06-28 22:42:36


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4316414)

 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโรงเรียนบ้านน้ำปาย

รงเรียนบ้านน้ำปาย   หมู่ที่ 1  ต.น้ำปาย  อ.แม่จริม จ.น่าน  55170 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1           

 

        โรงเรียนบ้านน้ำปาย  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กขยายโอกาส ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   มีนักเรียนทั้งหมด ๖๖ คน  มีครู ๘ คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมาก ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน อาศัยอยู่กับ ตายาย หรือผู้ปกครอง เนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานงานต่างจังหวัด ไม่ค่อยมีงบประมาณในการสนับสนุนด้านการศึกษาเท่าที่ควร

      ทางโรงเรียนบ้านน้ำปายยังมีความขาดแคลนและต้องการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ดังนี้

  ๑.คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน ๖ เครื่อง ( เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าสภาพดีใช้การได้ก็ได้ ) 

๒.กระดาษ เอ ๔ เพื่อใช้ในงานธุรการและปริ้นใบงาน ใบกิจกรรมให้กับนักเรียน จำนวน ๒๐ กล่อง

๓.เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับปริ้นงานให้นักเรียน จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องโปรเจคเตอร์ ๑  เครื่อง

๔. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ เป็นต้น

๕.พัดลมเพดานติดในห้องเรียน

๖.หลอดไฟฟ้า LED หลอดยาว 

 

 

## ทางโรงเรียนสามารถออกใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือขอบคุณ เพื่อลดหย่อนภาษีได้ )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

นายสมหวัง  วงค์แจ่ม   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย เบอร์โทร

081-7836737    somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมหวัง (somwang27827-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-03 08:56:311


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล